Kommentar

Skal leger kunne nekte å henvise kvinner til abort?

Av Astrid Meland

JA: Helseministeren fant ut at hun skulle detaljregulere noe som ikke var et problem.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Artikkelen er over åtte år gammel

Nei: Elisabeth Skarsbø Moen

Norge er medlem av Europarådet som slår fast at «Ingen person, sykehus eller institusjon skal tvinges, holdes ansvarlig eller diskrimineres på noen måte fordi man nekter å utføre, akseptere, hjelpe til med eller henvise til et abortinngrep (...) uansett hva som er årsaken.» Sist i 2009 fikk legene skriftlig bekreftelse fra norske helsemyndigheter om at de kunne reservere seg mot å henvise til abort, noe som har vært avgjørende for yrkesvalget til de få det gjelder.

Fleksibelt system

Om det oppstår en situasjon i dag hvor en lege av samvittighets- eller trosgrunner ikke kan henvise kvinner til abort, tar en kollega jobben. Legene som reserverer seg, har gjerne avtaler om dette på forhånd. Alt når en kvinne bestiller time, løses saken av legesekretæren. Siden det ikke går ut over pasienten, har staten godtatt reservasjon frem til nå.

Fastlegesystemet gjør i tillegg at pasienter kan undersøke hva legen står for på forhånd eller skifte lege underveis. Kommunene kan la være å ansette de som reserverer seg. Det er et fleksibelt system som har fungert for kvinner som søker abort. Det er avgjørende at pasienten blir godt ivaretatt.

I det siste har helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen drevet med regulering av ting som ikke har vært noe problem. Vi har nok et eksempel på et fenomen som ofte oppstår i store og gamle bedrifter eller stater: overbyråkratisering. Men leger ønsker ikke å handle på tvers av egen samvittighet. For hva blir det neste? Gentesting? Aktiv dødshjelp?

I rundskrivet som slår fast at fastleger ikke kan reservere seg mot å henvise til abort, utfordrer Strøm-Erichsen legers trosfrihet. For å forsvare detaljstyringen som ikke trengs, sendte hun ut statssekretær Robin Kåss, som på hjelpeløst vis sa at man heller ikke kan være politi om man er pasifist. Pasifisten Øystein Mæland er politidirektør i Norge.

Kvinner i Norge skal fortsatt ha rett til selvbestemt abort. Samtidig skal Norge fortsatt ha samvittighetsfrihet og religionsfrihet. Leger som ikke henviser til abort, bør kunne fortsette i jobben. Det må være rom for leger som mener abort er galt. Nå får fastlegene som er imot abort yrkesforbud, mens helsepersonell på sykehus fortsatt kan reservere seg.

Får bare trøbbel

Vi har to yrkesgrupper igjen i Norge som fortsatt har en del frihet igjen fra statens reguleringer: Advokatene og legene. Før var også lærerne relativt frie fra statens regulerende hånd, men de mistet den friheten. Er det noen som mener skolen har blitt klart bedre de siste årene?

200 av 5000 fastleger har reservert seg mot å henvise til abort. De tjener ikke noe på sin kamp, tvert om får de bare trøbbel av å stå fram med sitt syn. Det vitner om toleranse, respekt og demokrati om vi tillater dem å fortsette å følge samvittigheten. Legenes frihet er vår frihet. Det er ikke alt staten trenger å bry seg med.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder