PERSPEKTIVER: Statsminister Erna Solberg (H) og finansminister Siv Jensen (Frp) presenterer Perspektivmeldingen 2017 på Kuben videregående skole i Oslo fredag. Foto: Håkon Mosvold Larsen NTB scanpix

Leder

VG mener: Vi må verne om velferdsstaten

For å finansiere velferdsstaten i fremtiden må kvinner og innvandrere jobbe mer enn de gjør i dag.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Det var statsminister Erna Solberg (H) og finansminister Siv Jensen (Frp) skjønte enige om da de i går la frem regjeringens perspektivmelding. Velferdsstaten vil i 2030 stå overfor et udekket finansieringsgap på fem milliarder kroner hvis det ikke gjøres politiske endringer. Dette fordi befolkningen samlet sett blir eldre og oljeinntektene synker. Hverken Solberg eller Jensen ønsker å tette igjen gapet med økte skatter.

"Vi må jobbe mer. Men vi må også få ned sykefraværet, og vi må gjøre noe med sykelønnsordningen.

I et eget kapittel om migrasjon kommer regjeringen også med kalkyler og kostnader knyttet til innvandring. Innvandringsregnskapet er interessant i den forstand at det viser hvilke utgifter staten må legge inn i de totale fremskrivningene, og at en økende innvandrerbefolkning med liten delaktighet i arbeidslivet ikke bare er en utfordring for integreringen, men også for norsk økonomi.

Samtidig er det verdt å understreke at dette er statistiske beregninger som gir gjennomsnittstall. Heller ikke kvinner er «lønnsomme» i slike regnestykker. De eneste som går i pluss er ikke-innvandrede menn over 25 år i full jobb. Norskfødte kvinner koster dessuten det offentlige mer enn ikke-vestlige innvandrerkvinner, skal man holde seg til regjeringens tall.

Brutt ned på denne måten blir slike kliniske utregninger både umenneskelige og brutale. De har likevel sin verdi fordi tallmaterialet synliggjør at vår velferdsstat ikke kan overleve med mindre vi alle blir med på dugnaden. Regjeringens mantra er å øke arbeidsdeltagelsen, at folk må stå lenger i jobb og at det gjennom endringer i skatte- og trygdesystemet skal bli mer lønnsomt å jobbe.

Les også: Støre innrømmer at vanlige folk kan merke økte skatter og avgifter

Vi er enig med Erna & co. i alt dette. Vi må jobbe mer. Men vi må også få ned sykefraværet, og vi må gjøre noe med sykelønnsordningen. Kanskje er tiden inne for å se på en annen innretning. Dette må partene i arbeidslivet vurdere med fordomsfrie øyne.

Hvis det er slik at vi ønsker å overlate velferdsstaten i like god stand som i dag til våre barn er det likevel ingen vei utenom skatte- og avgiftsskjerpelser. Velferdsstaten er et spleiselag der alle yter etter evne. Så må våre politiske myndigheter legge til rette for at den som ønsker å yte også får anledning til å bidra.

Få flere kommentarer og kronikker: Følg VG Meninger på Facebook!

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder