PERSONVERN: «Uten krypteringsverktøy kan liv bli truet», sier FN. Keith Alexander (bildet), tidligere NSA-direktør i USA, har bekreftet dette i et intervju der han innrømmer at folk har blir «tatt ut bare på grunnlag av metadata».

PERSONVERN: «Uten krypteringsverktøy kan liv bli truet», sier FN. Keith Alexander (bildet), tidligere NSA-direktør i USA, har bekreftet dette i et intervju der han innrømmer at folk har blir «tatt ut bare på grunnlag av metadata». Foto: Brendan Mcdermid Reuters

Personvern som standard

Det er på høy tid å lage en standard der e-post blir lagt i «konvolutter», slik vi rutinemessig gjør når vi sender brev.

VG Debatt
ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

BERNA ALP, styremedlem i pEp Foundation, som deltar på Oslo Freedom Forum

E-post er det viktigste digitale kommunikasjonsverktøyet i verden i dag. Det er også svært sårbart for innsyn og hacking. Ingen løsning har kommet på markedet som gjør at brukerne enkelt kan beskytte sin kommunikasjon. E-post er som et postkort. Alle kan i prinsippet lese det som står der. Passord, personlige bilder, handlekurv, helseoppføringer, flybilletter, osv. er lett å finne for den som har interesse for det. Det er enkelt og billig å opprette detaljerte profiler av internettbrukere gjennom massovervåkning av aktører, både offentlige og private.

Berna Alp.

Det er på høy tid å lage en standard der disse «postkortene» blir lagt i «konvolutter», slik vi rutinemessig gjør når vi sender brev.

Sikkerhet og personvern er så godt som ikke-eksisterende i dagens internettkommunikasjon. De fleste sikkerhetsprotokoller er avhengige av «pålitelige» tredjeparter (som sertifikatmyndigheter), som ofte blir kompromittert. Trafikk på Internett blir rutet gjennom, og dermed kontrollert, av store leverandører. Kommunikasjon kan lett overvåkes, sensureres eller blokkeres gjennom digital grensekontroll.

Enhver kan risikere å bli «flagget» som farlig, det skjer automatisk og kan utløses av bestemte interesser eller kontakter som kommer fram i kommunikasjonen. Dette er et demokratisk problem, det rammer borgernes individuelle rettigheter til blant annet fritt å kunne uttrykke sine meninger. Ytringsfriheten er helt grunnleggende i et demokrati. Det skader også innovasjon og dermed økonomisk utvikling. Folk kan ikke utvikle seg fritt hvis de stadig overvåkes. Studier har bevist dette faktum. Likevel er det liten interesse hos myndigheter og i næringslivet for å iverksette nødvendige tiltak for å redusere disse risikoene og beskytte borgerne, de ansatte og sine kunder.

Få flere kronikker og kommentarer: Følg VG Meninger på Facebook!

FNs høykommissær for menneskerettigheter uttalte i mars 2016 at «kryptering og anonymitet er nødvendig for å styrke både ytrings- og meningsfriheten, samt retten til privatliv. Uten krypteringsverktøy kan liv bli truet».

Keith Alexander, tidligere NSA-direktør i USA, har bekreftet dette i et intervju der han innrømmer at folk har blir «tatt ut bare på grunnlag av metadata».

Journalister og uavhengige medier trenger et sterk personvern og beskyttelse av informasjonsfriheten for å utøve sin viktige rolle i å holde regjeringer og bedrifter ansvarlige.

Overvåkning og sensur er i dag på fremmarsj. Sivile rettigheter og individuell frihet er truet ytterligere. Vi ser at undertrykkende regimer har ambisjoner om å få kontroll over hele Internett-infrastrukturen.

Ofte skjult, og alltid med argumentet om at det finnes ingen alternativer og at det er helt nødvendig, blir de sivile rettighetene mer og mer begrenset under den falske forutsetningen om at det er for å «holde borgere trygge». Omfattende anti-terrorlover og nye virkemidler, blir i stadig større grad brukt mot uskyldige borgere og utsatte grupper. som illustrert nylig sist ved saken mot CAGE menneskerettighetsaktivist M. Rabbani i Storbritannia.

USAs senator Ron Wyden uttalte i en nylig i en senatshøring om etterretning at: «We can have security and liberty and they are not mutually exclusive.»

Dette er motivasjonen bak prosjektet pEp-«pretty Easy privacy», (ganske enkelt personvern). PEp skal hjelpe borgerne, journalister, organisasjoner og næringslivet til å få umiddelbar og enkel tilgang til kryptering av e-post og elektroniske plattformer.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder