En felles forståelse

LO og NHO ved samme bord. Ikke for å forhandle, men for å beskrive den økonomiske virkelighet Norge står overfor.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Det norske trepartssamarbeidet, mellom hovedorganisasjonene i arbeidslivet og regjeringen, er noe ganske unikt og svært verdifullt. Samarbeidet er utviklet over flere år. Men i går holdt for første gang LO og NHO et felles presseseminar om de økonomiske utsiktene.

Fra 10. etasje i LO-borgen er det panoramautsikt over hovedstaden. Men på en lys vårdag var økonomene mest opptatt av å omtale de mørke skyene. De er mange og truende: En kraftig nedgang i oljeinvesteringene, en enda svakere utvikling enn forventet hos våre viktigste handelspartnere og en faretruende høy gjeld i husholdningene. Noe av det mest dystre er at arbeidsledigheten er steget til 4,8 prosent. Alt tyder på at den vil fortsette å øke. Hver tredje bedrift som leverer til oljeindustrien planlegger å gå til oppsigelser kommende kvartal, ifølge NHO.

Les også: Regjeringen hjalp lønnsoppgjøret i havn

Likevel er ikke utsiktene bekmørke og langtidsvarslet er forsiktig optimistisk. NHOs avdelingsdirektør for samfunnsøkonomi, Dag Aarnes, viste til optimistiske tilbakemeldinger fra fiskeri, reiseliv og industri. En svakere kronekurs og økte offentlige budsjetter stimulerer veksten. LO deler i hovedsak NHOs syn om at veksten gradvis vil ta seg opp mot slutten av året eller neste år.

Trepartssamarbeidet har røtter tilbake til 1960-årene da regjeringens kontaktutvalg med organisasjonene i arbeidslivet ble etablert. I senere år har dette blant annet fått praktisk betydning i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen). Men verdien av et bredt samarbeid er større enn summen av prosjekter og programmer.

Sjeføkonom Stein Reegård snakket om en felles virkelighetsforståelse. At partene i arbeidslivet evner å skille mellom områder hvor de enige, og der de er uenige. Som Reegård påpekte ser de likt på mange av de utfordringer Norge nå står overfor. Derfor kunne økonomene fra NHO og LO supplere hverandre under innleggene i går.

Det er ingen selvfølge at det er slik. I andre europeiske land er konfliktnivået høyere ettersom partene i arbeidslivet fullstendig mangler en felles virkelighetsforståelse. Da blir veien til konstruktive løsninger svært lang. Nettopp i krevende tider som nå er den norske modellen langt å foretrekke.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder