VG mener: Aker sykehus utsatt på ubestemt tid hvis OUS samles på Gaustad

MENINGER

Ledelsen ved Oslo universitetssykehus (OUS) har på ingen måte oppgitt planen om et gigantsykehus på Gaustad.

leder
Publisert:

... det er Gaustad som skal prioriteres. På bekostning av alt annet.

Tvert imot har eierforetaket, Helse Sør-Øst (HSØ), pøst vann på mølla. Beslutningen som HSØ fattet før helgen tar tilsynelatende hensyn til politikernes og reguleringsmyndighetenes nei til det kostbare utbyggingsprosjektet.

Men bare tilsynelatende.

Vedtaket innebærer bygging av nytt lokalsykehus på Aker, styrking av Radiumhospitalet og et såkalt nedskalert regionsykehus på Gaustad, på «bare» 87 000 m², mot OUS-direktør Bjørn Eriksteins opprinnelige 630 000 m².

VG mener: «Sykehuskoloss på leirføtter»

Det positive er at Erikstein likevel ikke får lov til å legge ned et av verdens ledende kreftsykehus, Radiumhospitalet, som var en av forutsetningene for å samle alt av hovedstadens sykehusressurser på Gaustad.

Å videreutvikle Radiumhospitalet er klokt og fremsiktig. Men leser man det som står med liten skrift i vedtaket, er det ikke klokskap og fremsiktighet som formuleres. Det fremstår snarere som et prokuratorknep for å gi grønt lys til en utbygging som vanskelig kan oppfattes som noe annet enn et første byggetrinn av prestisjeprosjektet på Gaustad.

Les Rune Slagstads kronikk om OUS: «Hvor er politikerne?»

For det er Gaustad som skal prioriteres. På bekostning av alt annet. En utbygging av Aker, som var det politiske premisset for å bygge nytt regionsykehus rundt Rikshospitalet, er utsatt i overskuelig fremtid.

Det skal først igangsettes når byggestart på Gaustad er sikret, en eller annen gang etter 2026. I mellomtiden skal avdelingene for multitraume, nyfødtmedisin, intensiv kreftkirurgi, psykisk helse og lokalsykehusfunksjoner for tre bydeler fases ut fra Ullevål.

Man trenger ikke engang å ha lest sin Machiavelli for å gjennomskue hvordan noen her har tenkt. At dagens adm.dir. i HØS var viseadministrerende direktør ved OUS da Gaustad-planen ble klekket ut, og nå skal ta stilling til gjennomføring av det hele, er heller ikke uproblematisk.

VG-kommentar: «Idéfarsen fortsetter»

Hvordan HSØ/OUS skal finansiere løpende vedlikehold av sykehusmassen og samtidig sørge for tilstrekkelige avsetninger til å finansiere nye Aker når de også skal bruke 40 milliarder kroner til mastodonten på Gaustad, er en gåte. Men økonomiske realiteter synes aldri å ha vært OUS eller HSØs sterke side. Den forstandige sykehusdirektør Siri Hatlen prøvde i 2011 å vise OUS-styret og HSØ-ledelsen at en realistisk kostnadsramme for utvikling av sykehustilbudet var 18 milliarder. Det ble hennes bane.

Den tverrpolitiske og fagmedisinske motstanden mot Gaustad-giganten er så massiv at det nesten er litt imponerende hvor uvillig OUS-administrasjonen er til å ta dette inn over seg. Men etter å ha brukt 60 millioner kroner av sykehusets midler på konsulenthjelp til å drive prosjektet stadig videre, er det kanskje på tide at helseminister Bent Høie (H) forklarer OUS hva også han sa nei til i februar i fjor, og at den økonomiske virkeligheten ikke har endret seg til det bedre siden sist.

* * *

Flere VG-kommentarer: Følg VG Meninger

Her kan du lese mer om