ALLIANSER: – I tillegg til å bidra med finansiell støtte til partier og bruk av høyreekstreme aktivister og politikere som propagandaredskap, er russiske miljøer nå i ferd med å bygge det de kaller Den nasjonalkonservative bevegelse (WNCM), skriver kronikkforfatteren. Bildet viser pro-russiske soldater i den selvproklamerte folkerepublikken Donetsk. Foto: Aleksei Filippov , Afp

Debatt

Ekstreme allianser i Europa

Russiske politikere leder vei mot oppbyggingen av en internasjonal allianse av høyreekstreme partier og organisasjoner, skriver Anton Shekhovtsov.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

Artikkelen er over fire år gammel

ANTON SHEKHOVTSOV, visiting senior fellow ved Legatum Institute

Russiske politikere later til å være seriøse om å bygge opp en internasjonal allianse av høyreekstreme partier hvis mål vil være å undergrave liberaldemokratisk konsensus i Vesten.

I tillegg til å bidra med finansiell støtte til partier som franske Front National og bruk av høyreekstreme aktivister og politikere som propagandaredskap, er russiske miljøer nå i ferd med å bygge det de kaller Den nasjonalkonservative bevegelse (WNCM). Interne sakspapirer gir innblikk i WNCMs agenda og struktur.

Ytterste høyre

Anton Shekhovtsov. Foto: ,

Drivkraften bak bevegelsen er St. Petersburg-grenen av ytre høyre-partiene Rodina (Fedrelandet) og Den russisk-imperiske bevegelse. Rodina ble grunnlagt i 2003, og en av medgrunnleggerne var nåværende visestatsminister i Russland, Dmitrij Rogozin. Selv om Rogozin ikke er medlem av partiet nå, ryktes det at han fremdeles opprettholder kontakten med partiet. Den russisk-imperiske bevegelse, hvis egenomtalte ideologi defineres som «kristen-ortodoks, imperialistisk nasjonalisme», ble grunnlagt i 2002.

Lederen for WNCMs organisasjonskomité, Jurij Ljobomirskij, er et fremstående medlem av Rodina. Begrepet «nasjonalkonservativ» i bevegelsens navn bør ikke forvirre leserne. «Nasjonalkonservatisme», som er et vanlig begrep i statsvitenskap, er i dette tilfellet bare en villedende egenomtale for at WNCM skal unngå begrepet «høyreekstrem».
WNCM omtaler seg selv som «et internasjonalt forbund av politiske partier, organisasjoner og privatpersoner, stiftet på et frivillig og likeverdig grunnlag av representanter fra ymse land og folk, forbundet sammen i en felles forpliktelse om å nå bevegelsens mål».

LES: Nasjonal frontkollisjon

Konspirasjonsteori

Bevegelsens manifest hevder at verden er styrt av en «liberal, multikulturell og tolerant ideologi». Dette resulterer ifølge aktivistene i «nedbrytning av nasjoner, massemigrasjon fra land med fremmede kulturer, oppgivelse av religion, materielle behov erstatter åndelige, utarming av nasjonalkulturen, utsletting av familien og sunne, moralske verdier» gjennom «abort, promotering av promiskuitet og aksept for seksuelle perversjoner».

Videre refererer manifestet til «overnasjonale institusjoner», som EU og NATO, og hevder at disse kreftene representerer «den globale sammensvergelsen». WNCM har som mål å bekjempe liberalisme og globalisering ved å organisere en «konservativ revolusjon», samt hjelpe høyreekstreme partier til makten i vestlige land. Manifestet hevder at «selv med seier i bare ett land vil den konservative revolusjonen sette eksempel for andre land». Opprettelsen av WNCM antas å være første skritt i denne retningen.

Omfanget av prosjektet er ganske imponerende, og listen med partier og grupper som grunnleggerne av WNCM har invitert til å delta i bevegelsen, består av 58 organisasjoner. Flertallet av dem kommer fra Europa og USA, men det er også medlemsorganisasjoner fra Chile, Japan, Mongolia, Syria og Thailand. Det politiske nedslagsfeltet hos majoriteten av partiene etterlater ingen tvil om at WNCM er høyreekstrem bevegelse.

Noen av organisasjonene som er invitert til å bli medlem av WNCM, deltok allerede i Det internasjonale, russiske, konservative forum som fant sted i St. Petersburg i mars i år, og ideen om å grunnlegge WNCM ble mest sannsynlig til på dette arrangementet. WNCM går lenger enn å bare innstille seg på å holde konferanser, og programmet tilsier at bevegelsen er orientert mot handling.

Kamptrening

WNCM tar spesielt sikte på å lage et informasjonsnettverk bestående av nettsider og sosiale medier som plattform for å utveksle informasjon og erfaringer, og å forsvare «forfulgte nasjonalkonservative og aktivister» ved å samle inn underskrifter til myndighetene, skaffe «humanitær hjelp» til serbere i Kosovo, kristne i Midtøsten og «innbyggere i 'Novorossija' (det nye Russland) – en region i Øst-Ukraina som er okkupert av russisk-støttede separatister. Merk at Rodina og Den russisk-imperiske bevegelse dannet Den hel-russiske, sosiale bevegelse «For Novorossija» i april 2014, som krevde annektering av ikke bare Krim, men mesteparten av Ukrainas territorium også.

En mer skremmende del av programmet, er WNCMs intensjon om å organisere «felles leirer for militær og atletisk trening», og danne en internasjonal brigade av frivillige som er planlagt brukt i militære konfliktsoner. Det er dermed ikke veldig overraskende at en av organisasjonene som er invitert til å delta i WNCM, er «Unité Continentale», som ble dannet sommeren 2014 av franske og serbiske ultra-nasjonalister som dro som frivillige til Øst-Ukraina for å bakke opp russisk-støttede separatister.

Det er muligens for tidlig til å slå alarm, men formasjonen som den russisk-støttede, internasjonale, høyreekstreme bevegelsen antar, og som kommer til å ha militære innslag, kan komme til å utgjøre et alvorlig problem for demokratiske samfunn i Europa.

--

Oversatt av Sian O'Hara

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder