I TYRKIA: Innvandring- og Integreringsminister Sylvi Listhaug besøker flyktninger i Nizir-leiren i utkanten av Gaziantep i Tyrkia. Foto: HARALD HENDEN, VG Foto: Henden Harald , VG

Debatt

Hvor er du nå, Sylvi Listhaug?

I fjor klaget du over at feminister i Norge ikke hadde solidaritet med kvinner i andre land. Nå er du minister for kvinner på flukt, og du hjelper dem ikke.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

KARI ELISABETH KASKI, partisekretær i SV

Kari Elisabeth Kaski (SV). Foto: Scanpix ,

Hvor er Sylvi Listhaugs omsorg for kvinner i andre land i dag? Med stor patos og sitater fra Arnulf Øverland kritiserte Listhaug i fjor feminister på venstresida for å ikke være opptatt av uretter begått av muslimske menn, for eksempel tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Et år og en flyktningkrise seinere er Sylvi Listhaug innvandringsminister og det er klart for alle hvor lite kritikken egentlig betød. Hun kan gjøre livet bedre for utallige kvinner på flukt i Europa og Midt-Østen, men velger å gjøre situasjonen verre.

Var det bare med kritikk av islam Listhaug ville hjelpe disse kvinnene? Eller kunne hun komme med noe konkret handling? Nå som hun har blitt innvandrings- og integreringsminister er det på tide å brette opp ermene. Midt i en situasjon der kvinner er særlig utsatte, bidrar hun med politikken hun administrerer til å gjøre kvinner mer utsatte, deres velferd dårligere, deres fluktruter vanskeligere.

Listhaugs bekymringer fra i fjor klinger hult når hun samtidig ikke klarer å gi mer hjelp til kvinner på flukt fra IS, av frykt for å opprøre grunnfjellet til Frp.

*Kvinner fra Syria forteller om ubeskrivelig brutalitet. Den islamistiske terrororganisasjonen IS tar syriske kvinner som slaver, misbruker dem grovt eller tar livet av dem, om de ikke lystrer IS-krigernes ordre.

Hittil i år har over 100.000 mennesker ankommet Europa på farlige fartøyer over Middelhavet, og av disse er hele 55 prosent kvinner og barn – et tall som har økt betydelig. Lite blir gjort for å gi dem beskyttelse.

Risikerer overgrep

Nye undersøkelser Amnesty har foretatt, viser at kvinner og jenter på flukt risikerer vold, overgrep, utnyttelse og seksuell trakassering under hele reisen. Også når de har kommet seg inn på europeisk jord. Hva gjør Sylvi Listhaug og hennes regjering for at denne livsfarlige reisen skal bli så trygg som mulig, med lovlige og trygge veier inn i Europa, vekk fra nærområdene der kapasiteten er sprengt?

*I likhet med Flyktninghjelpen mener SV at en av grunnene til at mange kvinner og barn flykter, er fordi reglene for familiegjenforening i Europa har blitt strengere. Mennene reiste først. Nå kommer barn og kvinner etter. Med et humant regelverk for familiegjenforening kunne de sittet på en trygg buss sammen med barna sine. Men de får ikke visum til Europa og må derfor ty til menneskesmuglere for å komme i sikkerhet i Europa. Nye innstramminger tvinger stadig flere på farlig flukt.

Hensynet til de som trenger beskyttelse mot krig er borte. Gjør Sylvi Listhaug noe som helst for å forandre på det?

*Norge må bli en pådriver for å sikre trygghet for kvinner og barn som oppholder seg i flyktningleirer. Hvis en mener at det er best å «hjelpe dem der de er», må en være villig til å finansiere sikkerhet i leirene, der kvinner er livredde for å gå på do etter mørkets frembrudd, i redsel for å utsette seg selv for seksuell vold.

Å styrke bistandsbudsjettet kan bidra – SV har ment vi burde gjøre det lenge. Regjeringen har gjort noe, men ikke nok. Vil Listhaug ta til orde for å styrke kvinners sikkerhet i flyktningleirene?

*I Norge må flyktningene tas imot av noen som har kompetanse på vold, slik at kvinnene kan være trygge mot nye overgrep. Derfor må boenhetene for kvinner ha nattevakt og det må være mulig å låse døra om natta. Vil Listhaugs regjering sikre dette?

Voldelige forhold

Kvinnene må bli bosatt slik at de kan få startet sitt nye liv, og vi må ha et regelverk som sørger for at disse, og de som kommer til Norge med familiegjenforening, kan få permanent opphold. Det er i motsetning til regjeringens forslag til endringer som vil gjøre at flere risikerer å leve lenge i voldelige forhold siden krav til botid utvides fra 3 til 5 år. Forslagene om strengere krav til både selvforsørgelse og lese- og skrivekunnskaper for å få opphold, vil diskriminere kvinner som ofte har mindre og dårligere utdannelse enn menn.

SV har fremmet forslag om sikre mottak, mer norskopplæring, raskere bosetting og raskere saksbehandling av asylsøknaden. Hvordan vil Listhaug sikre at kvinnene kan bli deltakere i det norske samfunnet?

*Det er lett å stå utenfor en moské og kjempe for kvinners rettigheter. Men når Sylvi Listhaugs regjering ikke følger det opp med konkret hjelp til de kvinner som faktisk trenger det, er det vanskelig å ta Frps bekymringer på alvor.

Regjeringens politikk forverrer i dag situasjonen for kvinner på flukt.. Hun kan gjerne mene hennes feminisme er bedre enn venstresidas. I praksis står politikken til stryk.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder