Foto: Tegning: Roar Hagen , VG

VG mener: Ansvaret for Lambda

Byrådet har tatt endelig beslutning om nytt Munchmuseum

Det rødgrønne byrådet i Oslo har på nytt gått gjennom kalkylene for det planlagte Munchmuseet i Bjørvika for å kvalitetssikre tallene.

VG Leder
ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Konklusjonen er at byrådsleder Raymond Johansen (Ap) kan garantere at Lambda, som bygget kalles, ikke skal koste mer enn 2,7 milliarder kroner. I tillegg mener byrådet at årlige driftsutgifter på 344 millioner kr. er vel anvendte penger.

Dette bør være godt nytt både for Lambda-tilhengerne og for Oslo-borgere som har vært bekymret for hovedstadens økonomi i en situasjon med sviktende oljeinntekter, økte utgifter i forbindelse med flyktningsituasjonen og et kommunebudsjett som i økende grad er avhengig av låneopptak.

I 2019 vil Oslos gjeldsbyrde nærmer seg 50 milliarder kr. Etterslepet på pensjon er i størrelsesorden 6 milliarder. Uproblematisk, ifølge Ap, SV og MDG som nå styrer byen.

Behovet for å se på regnestykket med nye øyne kom da finansbyråd Robert Steen fikk de stipulerte driftsutgiftene for nye Deichmanske bibliotek og Lambda. Årlige driftsutgifter som for de to byggene alene er tre ganger høyere enn det kommunen vil få inn i eiendomsskatt. Det sittende byrådet og forgjengerne vil måtte bære et felles ansvar for de kutt som tvinger seg frem når kommunen skal saldere fremtidige budsjetter.

Det er nødvendig å bygge nytt Munchmuseum, men vi har hele tiden ment at det ca. en milliard kr. rimeligere Tøyen-alternativet ville vært en bedre løsning, både for kunstsamlingen, for kommunekassen og for bydelen. Vi mener det er reist betimelige spørsmål fra kompetent hold om museumsfaglige svakheter ved Lambda. De ansvarlige har valgt å overhøre innsigelsene. Vi mener også at det knytter seg problematiske sider ved kommunens hemmelighold.

Sivilombudsmannen har på sitt bord en klage vedrørende manglende dokumenter fra prosessen i kjølvannet av Oslo bystyres enstemmige vedtak 7.12.2005 om å bygge ut Munchmuseet på Tøyen. Bjørvika ble den gang forlatt fordi det ville bli «uendelig mye dyrere enn Tøyen», ifølge daværende byrådsleder Erling Lae (H). Vi mener byrådet burde utsatt sin endelige beslutning til utfallet fra sivilombudsmannen forelå.

Vi registrerer også at byrådet velger å overse kravet fra et såkalt innbyderpanel, ledet av tidligere høyesterettsdommer Ketil Lund, som med kommunelovens §39 i hånd og over 400 underskrivere i ryggen har bedt om en uavhengig gjennomgang av uklare sider ved Lambda-prosjektet, herunder en begrunnet mistanke om kostnadsmanipulasjon ved at ti sentrale poster synes utelatt fra budsjetteringen.

Det kan være at alt ved Lambda er såre vel, men det får vi aldri vite på grunn av kronisk uvilje i Oslo kommune til å spille med åpne kort.

Les også

 1. Kommentar: Elefanten i handlingsrommet

  Byregjeringens etteranmeldte ja til nytt hovedbibliotek i Bjørvika lyder som et forskuttert nei til Munch-museet…
 2. VG mener: Bygg Deichman
  – avlys Lambda

  Den økonomiske virkeligheten har rent inn i hovedstadens rådhus slik sjøvann har fylt byggetomten i Bjørvika, hvor byens…
 3. Kommentar: Tung tids tall

  Kulturbyggene i Bjørvika er en tikkende utgiftsbombe under hovedstadens nye byregjering.
 4. Kommentar: Nå er gode byråd dyre

  Når en påtroppende byråd forankrer sitt politiske engasjement i sin fortid som revyforfatter, vet du at det er duket for…
 5. Oslo-byrådet vil bygge Deichmanske

  Byrådet i Oslo vil bruke 388 millioner kroner på å starte byggingen av nye Deichmanske hovedbibliotek, og vil be…
 6. Munch lever!

  I vår sivilisasjons vugge, Midtøsten, ødelegges kulturminner med fanatisk kraft.
 7. Munch-museet kan bli en milliard dyrere enn planlagt

  Verken invetar, renteutgifter eller IKT-løsninger var med da budsjettrammen for det nye Munch-museet i Bjørvika ble satt…
 8. Skrik-selgeren Petter Olsen kritisk til Lambda: - Bygningen blir som en tvangstrøye

  Finansmannen og kunstentusiasten Petter Olsen (65) er skeptisk til både beliggenheten, prislappen, administrasjonen og…
 9. Munch-ekspert jubler ikke over politisk hestehandel

  - En gledens dag? Nei, jeg synes ikke det, sier Hans Richard Elgheim, Munch-ekspert og daglig leder ved Grev Wedels…
 10. Nytt Munch-museum bygges i Bjørvika

  (VG Nett) Det nye Munch-museet skal ligge i Bjørvika, der Lambda-museet var planlagt.
 11. Eksperter slakter Lambda-bygget

  Lambda-bygget er fullstendig uegnet som nytt Munch-museum, mener konservatorer ved Norsk Folkemuseum.
 12. Ny rapport: Munch-alternativer minst like dyre som Lambda

  (VG Nett) En ny rapport viser at alternativene til det omstridte Lambda-prosjektet vil koste minst like mye, og ta flere…
 13. Oslo bystyre vraker Lambda

  Oslo bystyre har som ventet vedtatt at Lambda-prosjektet med nytt Munch-museum i Bjørvika skal skrinlegges.
 14. Enige om å skrinlegge Lambda

  Opposisjonspartiene i Oslo bystyre er enige om å skrinlegge Lambda-prosjektet i Bjørvika.
 15. Frp-nei til nytt Munch-museum

  Frp i Oslo sier nei til Lambda, og stopper dermed byggingen av det nye Munch-museet i Bjørvika.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder