STRAFFESONER: – Minoriteter rammes spesielt hardt av politisk fargede jurister som motsetter seg enhver handling, skriver Frps Jon Helgheim. Foto: Frode Hansen

Debatt

Hylekoret fra jus-ekspertene

Jeg har ikke høye forventninger til våre såkalte juseksperter, men at de klarer å holde styr på helt grunnleggende juss, hadde jeg forventet.

JON HELGHEIM, stortingsrepresentant (Frp)

Torstein Ulserød, jurist i Civita, vedgår i et VG-innlegg at en del utblåsninger fra jurister og andre fagfolk i innvandringsdebatten, er politiske synspunkter forkledd som faglige innvendinger. Her treffer han godt.

Etter at Frps innvandringsutvalg la frem et forslag om skjerpede straffesoner i spesielt utsatte områder, har den forutsigbare kritikken haglet. Da vi la frem forslaget i Aftenposten, spurte journalisten hvordan jeg trodde jusprofessorene ville reagere. Jeg svarte at de helt sikkert vil komme med en eller annen konvensjon, som senere viser seg å være helt feil. Og ganske riktig, professor Bård Anders Andreassen ved UiO, klinket til med en konvensjonsbestemmelse mot dobbel straff.

les også

Frp har foreslått noe drøyt igjen!

Problemet var bare at denne konvensjonen åpenbart ikke har noe med vårt forslag å gjøre. Det var fullstendig skivebom og Andreassen måtte senere trekke uttalelsen. Andreassen fant da på andre, rene politiske innvendinger mot forslaget og mente vi helle måtte satse på forebygging. Jussen i forslaget hadde plutselig jusprofessoren ingen kommentarer til, men politisk var han uenig. Det kunne jeg egentlig ikke brydd meg mindre om.

NRK klarte heller ikke fatte det enkle budskapet fra utvalget. De serverte et nyhetsinnslag hvor hovedpoenget var at postadressen skulle avgjøre hvor lang straff du skal få. Dette var rent oppspinn.  Forslaget sier klart og tydelig at det er hvor kriminaliteten begås som er avgjørende, ikke hvor du bor. I nyhetsinnslaget kunne folk både latterliggjøre og la seg provosere av forslaget, problemet var bare det NRK presenterte, var helt feil.

Dessverre bommer også jurist Torstein Ulserød fra Civita i sin kritikk av vårt forslag. Han påstår at forslaget om skjerpet straff i utsatte områder vil gjelde der det bor over 50 prosent innvandrere. Hvor han har det fra vites ikke, noe slikt står ikke i vår rapport. Det kan like gjerne gjelde Majorstua om antall knivepisoder der eskalerer, som Groruddalen.

les også

Arven etter Sylvi Listhaug

Videre problematiserer Ulserød over at skjerpet straffesone vil ramme minoritetsgrupper særlig hardt. Sannheten er at skjerpede straffesoner kan bidra til å beskytte minoriteter. Dersom et område med høy innvandrerandel får innført skjerpet straff pga. høy kriminalitet, så er dette ment for å beskytte innbyggerne i dette området. De fleste beboerne er nemlig ikke kriminelle.

Kyniske kriminelle som utnytter at mange i utsatte områder allerede er i en sårbar situasjon, bør straffes hardere. Innbyggerne i slike områder har gjerne problemer nok fra før, og trenger ikke den ekstra belastningen det er at kriminelle herjer i deres bomiljø. Påstandene om at minoriteter vil bli rammet er fullstendig feil. Det er motsatt. Minoriteter rammes spesielt hardt av politisk fargede jurister som motsetter seg enhver handling.

Dessuten kan det virke som våre såkalte eksperter ikke vet at prinsippet om skjerpede straffesoner allerede er godt innarbeidet. I Oslo har politiet innført tre ganger så høy bøtesats for besittelse og salg av narkotika i spesielt belastede områder. Videre er det fra før vanlig at du kan risikere høyere straff om du råkjører forbi en barneskole enn om du råkjører forbi et jorde.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder