REFSER FORSVARET: – Forsvarets pressetalsmann fornærmer folks intelligens, skriver Sverre Diesen. Foto: Jan Petter Lynau

Debatt

Usant om Hæren

Det finnes ikke fnugg av bevis for noen sammenheng mellom verneplikt og forsvarets «forankring» i samfunnet noe sted, uten at det ser ut til å påvirke de bevisstløse gjentagelsene av denne liturgien.

SVERRE DIESEN, tidligere forsvarssjef

På spørsmål fra VG har undertegnede påpekt noen av de både beredskapsmessige og økonomiske svakhetene ved dagens vernepliktsmodell, ganske særlig slik den slår ut for Hærens Brigade Nord.

Jeg konstaterer at Forsvarets pressetalsmann ikke har noe annet svar på det enn å gjenta det samme som sies hver gang disse ubestridelige svakhetene påtales – nemlig å fornærme folks intelligens ved å benekte det selv et barn kan regne ut.

Hvis nødvendig opplæring før en vernepliktsbataljon er fullt ut operativ krever ni av førstegangstjenestens tolv måneder, kan man tilpasse seg det på prinsipielt to måter. Man kan kalle inn hele bataljonen samtidig og ha den operativ som en samlet styrke de tre siste månedene av tjenesten. Eller man kan fordele samme styrke på flere innkallinger og til enhver tid ha en mindre del av den operativ. Da har man til gjengjeld aldri en samlet og samtrent avdeling. Den altoverveiende del av brigadens vernepliktige kalles inn på sommeren, og bare et mindre antall til andre tider på året. At Brigade Nord alltid er tilgjengelig for innsats er derfor intet mindre enn en monumental usannhet. Store deler av året vil bare en meget begrenset del av brigadens avdelinger kunne brukes operativt.

les også

Tidligere forsvarssjef kritisk til dagens verneplikt: – Massiv sløsing med ressurser

Økonomisk kommer man heller ikke bort fra at dersom en vernepliktsbataljon er operativ en fjerdepart av samlet tjenestetid, måtte man nødvendigvis hatt fire bataljoner i tjeneste for å kunne stille en som er kampklar til enhver tid, forutsatt at de vernepliktige fordeles likt på fire innkallinger med tre måneders mellomrom. Sammenlignet med kostnadene ved å verve den samme bataljonen og greie seg med fjerdeparten av materiellet, fjerdeparten av befalet, fjerdeparten av infrastrukturen, fjerdeparten av ammunisjonen, drivstoffet osv osv og heller betale noe mer for mannskapene er dagens ordning åpenbart for enhver akkurat det jeg har tillatt meg å kalle det – massiv sløsing med samfunnets ressurser.

Skal man sammenligne økonomien i disse to modellene må man nødvendigvis sammenligne hva samme operative leveranse – en kampklar bataljon – koster produsert med hver av dem. Da gir svaret seg selv. Tar vi i tillegg i betraktning at varslingstiden før en konflikt i dagens verden regnes i timer eller høyst noen få døgn, er det heller ikke noe svar på kravet om bedre reaksjonsevne å gjenoppfinne mobiliseringsforsvaret. De øvrige tiltakene pressetalsmannen nevner vil, i tillegg til å plusse på vernepliktsmodellens kostnader ytterligere, dessuten ikke utrette mer enn å flikke på beredskapen – i den grad de overhodet vil vise seg praktisk og økonomisk gjennomførbare.

Så blir vi heller ikke denne gangen forskånet for de vanlige klisjéene om vernepliktens betydning for «forankringen av Forsvaret i samfunnet» etc. Jeg kan bare gjenta det jeg har sagt til kjedsommelighet: Det dreier seg for det første ikke om å fjerne verneplikten, ikke en gang om å redusere antall innkalte. Det dreier seg om å bruke verneplikten på en måte som er kostnadseffektiv, der den fortsatt er nyttig og nødvendig.

les også

Forsvaret vil ha en ny brigade i Sør-Norge

Det finnes dernest ikke fnugg av bevis for noen sammenheng mellom verneplikt og forsvarets «forankring» i samfunnet noe sted, uten at det ser ut til å påvirke de bevisstløse gjentagelsene av denne liturgien. Rent bortsett fra at når vernepliktsandelen er på vei ned mot ti prosent av ungdomskullene av andre årsaker, hva har man tenkt å gjøre for å «forankre» Forsvaret hos de øvrige nitti prosent, hvis dette først er så viktig?

Det får man aldri noe svar på hvis man spør, hvilket forteller oss med all ønskelig tydelighet at dette bare er tanketomme fraser man lirer av seg uten å ha tenkt særlig nøye gjennom det. Fortsett gjerne å føre offentligheten bak lyset, men spar oss i det minste for det.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder