Politivakt under en tidligere SIAN-demonstrasjon i Oslo. Foto: Terje Bringedal

Leder

Konstruktiv religionskritikk

Lørdag ble fem personer innbrakt etter anti-islamdemonstrasjoner i Kristiansand. Demonstrantene fra organisasjonen Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) hadde på forhånd varslet at de ville brenne eksemplarer av Koranen. Politiet hadde sagt nei til dette men en demonstrant klarte likevel å tenne på et eksemplar av boken, og det kom til håndgemeng mellom demonstranter og motdemonstranter. Blant SIAN-demonstrantene fant man også den gamle anti-abortaktivisten og presten Ludvig Nessa, som uttalte til Vårt Land rett før markeringen at hans hovedbudskap var at islam bør forbys i «religionsfrihetens navn».

les også

Nessa utfordrer Otto Jespersen: Vil brenne Koranen på TV

La det ikke være noen tvil om at demonstranter er i sin fulle rett til å demonstrere. Og å brenne bøker er en del av den samme ytringsfriheten, selv om det ikke gir de beste historiske assosiasjoner. Når Nessa vil forby en religion «i religionsfrihetens navn» er dette også hans soleklare rett å kunne be om, selv om utsgangnet ikke nødvendigvis git all verdens mening. I det hele tatt: Retten til å samles offentlig, gi uttrykk for sine meninger og utføre provoserende handlinger er alle beskyttet av ytringsfriheten. Så får det være politiets vanskelige oppgave å vurdere når dette kommer i konflikt med faren for liv og helse. Samtidig som politiet også har oppgaven med å beskytte de som kommer med kontroversielle ytringer mot de som ikke aksepterer kontroversielle ytringer og reagerer med uakseptable handlinger.

les også

Ordfører i Kristiansand vil ha ny vurdering av Sian-søknad

Men når alt dette er sagt vil vi få henlede oppmerskomheten mot en kronikk Shabana Rehman, leder organisasjonen Født Fri, hadde her i avisen før helgen. Under overskriften «Islamkritikk er kommet for å bli» skriver hun om behovet for å «normalisere debatten om religionskritikk, hindre vold og brudd på menneskerettigheter med utgangspunkt i menneske og kvinnesynet i Islam». Samtidig som hun understreker viktigheten av å samtidig «inkludere også innvandrere og minoriteter» og «ønsket om å vise solidaritet og dele den samme friheten og aksept for annerledeshet som er vunnet frem i Norge med mennesker fra andre deler av verden».

Vi er i liten tvil om at Rehman og hennes meningsfeller vil kunne oppnå langt mer i kampen mot understrykkelse og brudd på menneskerettigheter i religionens navn. Og vi håper disse initiativene vil vinne frem i årene som kommer etter lang tid med opphetet og ikke alltid like konstruktiv debatt.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder