Foto: Terje Bendiksby / Scanpix

Leder

Faglig solid, politisk umulig

Siv Jensens eksperter foreslår en storomlegging av skattesystemet for kraft. Det er et godt forslag som betyr bråk.

Over hele landet durer og går vannkraftverk som kunne levert mye mer. Problemet er at det ikke er lønnsomt å ruste opp. I årevis har bransjen klaget på skattesystemet. Og det med grunn.

Nå skal dette endres. Mandag mottok Siv Jensen nytt forslag til skattlegging fra en ekspertgruppe av økonomer og jurister under ledelse av Per Sanderud.

les også

Legg vekk nasjonal ramme for vindkraft

Dagens skattesystem har elementer som stammer fra Castbergs tid. Poenget med å gi kommunene kraft til kostpris (konsesjonskraft) var opprinnelig å få kommunene elektrifisert.

Utvalget foreslår å fjerne denne ordningen, sammen med konsesjonsavgiften og en endret eiendomsskatt.

Og det er smart. Skatter som må betales uavhengig av om man tjener penger eller ikke, skaper usikkerhet og dreper investeringslyst.

Men her er det flere store «men». For disse skattene er helt sentrale bidrag til kraftkommunenes økonomi og er med på å legitimere store naturinngrep.

les også

Natur og Ungdom om Støres klimaplan: – Ap må si nei til mer oljeleting

Utvalget foreslår å kompensere kommunene gjennom økt naturressursskatt som staten skal fordele. Dagens «øremerking» kan forsvinne.

Det betyr bråk. - Sentralisering av verste sort, sier Senterpartiet, ifølge NTB, og får støtte av Ap. Både kommunesektorens organisasjon KS og kraftbransjeorganisasjonen Energi Norge er kritisk.

Og det er synd, for utvalget har mange faglig godt begrunnede forslag som vi bør innføre.

les også

Kommuner vil ha egen skatt for vindkraft

I dag er det for eksempel slik at småkraftverk slipper grunnrenteskatt om de produserer under en gitt grense. Det har ført til at kraftverk produserer mye mindre enn de kan, for å slippe skatt. Naturinngrepene er like store.

Det er uheldig. Kommunene, staten og miljøet tjener på at vi utnytter ressursene og produserer så mye vannkraft som det er potensial for.

les også

Nå kommer vindkraftopprøret

Sanderud-utvalget har ikke hatt politikere eller bransjerepresentanter blant medlemmene. Det merkes. For særlig taktisk kan ikke utvalget beskyldes for å være. Kanskje tvert om.

Faren er at dette er så provoserende at forslagene forsvinner i bråk.

Foreløpig svarer Siv Jensen beroligende om kommunenes inntekter. Og nå skal forslaget på høring.

Etter høringsrunden bør regjeringen komme med en konkret utforming kommunene kan leve med, og slik berede grunnen for en etterlengtet omlegging av et antikvert skattesystem.

For det er alle egentlig enig om at trengs.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder