PSYKISK SYKDOM: – Det offentlige Norge og media har lite fokus på hvordan utviklingshemmede i velstands-Norge blir ivaretatt i den offentlige psykiatrien, skriver lærer Helge Ø. Andersen. Foto: PRIVAT

Debatt

Du må være «frisk» for å være psykisk syk i Norge

Vi søkte tidlig hjelp i psykiatrien for vår datter. Dessverre ble vi svært overrasket over hvor lite prioritert behandlingstilbudet innen psykisk helse er for mennesker med utviklingshemming i tillegg til å være psykisk syke.

HELGE Ø. ANDERSEN, fortvilet pappa.

Det er mye snakk om de unges psykiske helse både i regjeringen, blant politikere, i media og folk ellers. Statsministeren varslet etter nyttår økt kartlegging. Familien til Ari Behn har på en beundringsverdig måte klart å fram viktigheten av at psykisk psyke må søke hjelp. Men som pappa til en ung kvinne med utviklingshemming og psykose, så opplever jeg likevel at det offentlige Norge og media har lite fokus på hvordan utviklingshemmede i velstands-Norge blir ivaretatt i den offentlige psykiatrien.

Det er tre år siden vår datter med utviklingshemming og autisme ble akutt psykotisk. Inntil da var jenten vår en sosial ung dame som elsket musikk, kino, kafébesøk og turer. Hun kjøpte seg leilighet i et bofelleskap sammen med andre jenter. Bosituasjonen fungerte svært godt for henne, og datteren vår var fornøyd med tilværelsen. Det var godt for oss foresatte å vite.

les også

61 døgn å vente på psykiatrihjelp for unge

Vårt første møte med psykiatri-Norge, var en høstdag for tre år siden. Siden den gang har vår datter vært innlagt 11 ganger. Hver gang har innleggelsen vart fra to dager til flere måneder. Funksjonsnivået hennes er gått drastisk ned. Fra å være en selvhjulpen jente må hun nå ha hjelp til flere hverdagslige ting, som vi andre tar som en selvfølge. Som pappa er det sårt å oppleve at datteren min blir dårligere og dårligere, samtidig som hun blir en kasteball i psykiatri-Norge. Ekstra tungt er det å oppleve at datteren din får den ene diagnosen etter den andre fordi behandlingsapparatet ikke har nok tid eller plasser til å utrede henne.

De siste årene er vi blitt godt kjent med tilbudet (eller rettere sagt mangelen på tilbudet) som det offentlige helsevesenet i Norge, gir til unge vokse utviklingshemmete med psykose. Vi opplever gang på gang at ansatte gjør sitt beste, men antall plasser i psykiatrien for utviklingshemmete er skremmende lave. I den nest største byen er det kun to plasser for unge med psykiske utfordringer. De to plassene skal dekke hele region vest.

Det sier seg selv at ventetiden er lang, og at man i mellomtiden er kasteball mellom både akuttposter og andre avdelinger på psykiatriske sykehus. På de nevnte avdelingene møter man ofte et personale som opplever at de ikke har de kvalifikasjonene som trengs, for å følge opp utviklingshemmete personer med psykose. Dette er noe ansatte selv uttrykker. Og som pårørende kan man ta og føle på fortvilelsen deres, når man opplever at man ikke strekker til.  Vi opplever at de fysiske rammene er preget av eldre bygg som gir lite rom for miljørettet arbeid. Resultatet blir ofte utstrakt bruk av tvangsvedtak.

les også

De unges psykiske helse

Det er diskriminerende og uverdig at mennesker med utviklingshemming blir kasteballer mellom ulike avdelinger, fordi helse-Norge ikke har utvidet tilbudet til utviklingshemmete med psykose. Tidligere hadde habiliteringstjenesten for voksne med utviklingshemming og psykose egne behandlingsplasser. Slike tilbud er ikke å oppdrive mer i Norges neste største by – dessverre er nok dette tilfelle også i andre deler av landet vårt.

Hvor ofte snakker regjeringen om at de skal bevilge så og så mye penger til å sikre god behandling for utviklingshemmede personer med psykose? Hvor ofte hører vi snakk om at antallet behandlingsplasser for utviklingshemmede med psykose skal økes? 

Ingen, så vidt jeg vet.

Behandlingstilbudet er til å skamme seg over i Norge i starten av et nytt tiår. Utviklingshemmede må få tilbud om behandling, på lik linje med resten av befolkningen, ved en institusjon som har ressursene og kompetansen til å tilby riktig behandling.

Mitt største ønske i verden er å se jenten vår bli frisk, men jeg frykter at tilbudet som eksisterer nå gjør henne sykere.

– – –

Innlegget er publisert med tillatelse fra den omtalte datteren.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder