Leder

NATO og Kina

KINA PÅ DAGSORDEN: NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg i møte med USAs president Donald Trump i forbindelse med 70-års markeringen av alliansen denne uken. Foto: KEVIN LAMARQUE / X00157

For første gang sto Kina denne uken på dagsorden da NATO-landenes ledere møttes. Det er på høy tid. Kinas vekst utfordrer de allierte.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

les også

NATO skjerper 5G krav

I slutterklæringen fra NATOs ledermøte i Watford heter det diplomatisk at «vi erkjenner at Kinas økte innflytelse og internasjonale politikk innebærer både muligheter og utfordringer som vi må besvare sammen som en allianse». Bak en forsiktig ordlyd ligger en dyp uro over Kinas raskt voksende makt, både økonomisk og militært.

les også

NATO-toppmøtet: Tyrkia måtte gi seg - forsvarsplanene blir oppdatert

USA er en pådriver i alliansen for å rette fokus mot Kina. I Washington, D.C. er det for tiden få saker som forener republikanere og demokrater, men en av dem er behovet for å føre en tøffere politikk overfor Kina. Kina truer USAs ledende globale rolle, særlig på det økonomiske område. President Donald Trump startet en handelskrig med Kina som fortsatt pågår. Men også atomvåpenmaktens militære opprustning vekker bekymring. Bare USA bruker mer på forsvaret enn Kina.

Den best betente striden akkurat nå handler om utbyggingen av 5G nett, der kinesiske Huawei er en av leverandørene. USA har innstendig oppfordret allierte til å sky Huawei, fordi de hevder at det kan åpne for digital spionasje. Huawei benekter at de utgjør en fare og sier de ikke vil dele data med kinesiske myndigheter. I erklæringen fra NATO-møtet nevnes hverken Huawei eller Kina, men alle medlemslandene forplikter seg til å sørge for at kommunikasjonssystemene, inkludert 5G, er sikre og motstandsdyktige.

les også

Trump møter motstand

I London gjentok president Donald Trump at Huawei representerer en sikkerhetsrisiko. Den underliggende trusselen er at USA, i ytterste instans, kan holde tilbake informasjon til allierte hvis deres kommunikasjonssystemene anses som usikre. Europa må velge side. Alle sier de vil stille strenge krav til sikkerheten, men det finnes ikke i dag én felles holdning til om Huawei kan delta i 5G-utbyggingen.

Europa er blitt en arena i konkurransen mellom Kina og USA. Kina er blitt Tysklands største handelspartner. For EU-landene samlet er Kina nummer to, etter USA. Kina har investert tungt i europeiske infrastruktur, som havner, jernbaner og veier. Med økonomisk tyngde følger politisk innflytelse. 

I en slik situasjon er det ikke i USAs interesse å starte nye handelskonflikter med Europa, eller legge ut på en isolasjonistisk kurs. Kinas vekst er enda et eksempel på at også USA trenger NATO. Nye utfordringer bør bidra til å styrke samholdet blant allierte.

Les også

Mer om

  1. Leder
  2. Nato
  3. Kina
  4. Huawei

Flere artikler

  1. Splittelsen som svekker vesten

  2. Bråkmakerne i NATO

  3. Strid i NATO

  4. Viktig nettvalg

  5. Foran NATO-toppmøtet: Stoltenberg må håndtere intern konflikt

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder