Voldsalarmen går

Grov og tilfeldig vold i Oslo har vakt berettiget harme. Men hvor tilfeldig er denne volden?

Publisert:
Artikkelen er over tre år gammel

Ikke veldig, skal man tro den siste SaLTO-rapporten, som viser utviklingen i barne- og ungdomskriminaliteten i vår hovedstad.