Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Leder

Forskning skal være fri

Frp mener innvandringsforskningen er «ensidig og politisert» og vil stille krav til meningsmangfold på området.

Partiets innvandringspolitiske talsperson, Jon Helgheim, sier til Klassekampen at han mener forskere leter etter svar som setter innvandring i bedre lys. Han hevder at noe av forskningen ser ut til å være politisk motivert og at det dessuten er en økende tendens til at innvandringskritiske stemmer holdes borte fra debatten.

Asle Toje, tidligere forskningsdirektør ved Det Norske Nobelinstitutt, mener også det er grunn til å stille en slik hypotese, men vil ikke stille politiske krav om meningsmangfold.

les også

Åpenhet og kunnskap

Både Arbeiderpartiet og forskningsstiftelsen Fafo reagerer på forslaget.

Aps utdanningspolitiske talsperson Martin Henriksen mener at vi trenger fri og uavhengig forskning – og at politikerne må tåle resultatene de får. Dikteres meningsinnholdet, vil resultatene bli sett på som politisk bestilte.

Daglig leder ved Fafo, Tone Fløtten, understreker overfor avisen at institusjonens forskere ikke har noe holdning til innvandring eller et ønske om at forskningen skal gi bestemte resultater.

Hun stiller også spørsmål ved hvordan dette i praksis skal gjennomføres – om det vil innebære radikale endringer i hva det er lov å stille spørsmål om under et jobbintervju eller om departementene skal bestille forskning.

les også

En politikk for utsatte områder

At forskningen skal være fri og ikke underlagt politiske interesser, er helt selvsagt i et liberalt demokrati som Norge.

Forskningsresultater som bestrider politiske partiers standpunkter bør av disse ses på som en utfordring heller enn et problem, og de står uansett fritt til å velge sine strategier uavhengig av forskningsmiljøenes rapporter.

Vi har tillit til at norske forskere følger faglige metoder og etiske standarder, uavhengig av hvilket parti de stemmer på.

les også

Kan vi stole på Statistisk Sentralbyrå?

Helgheims argument for at forskningen bør suppleres med innvandringskritiske stemmer baserer seg på at han «mener det er grunnlag for å påstå» at forskningen er politisert. Frp-politikeren vet altså ikke om dette i realiteten er et problem, men er åpenbart misfornøyd med resultatene som presenteres.

Helgheims hypotese kan gjerne forskes på. Men Frp kan selvsagt ikke bestille hvem som skal utføre forskningen, i håp om å få svarene de ønsker for lettere å oppnå sine politiske mål.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder