TRUMPS SEIER:President Donald Trump feiret skattereformen sammen med representanter for det republikanske flertallet i Kongressen. Foto: Carolyn Kaster / TT / NTB Scanpix

Leder

Økt ulikhet - et faresignal

De økonomiske ulikhetene er sterkt økende verden over, og et landene som skiller seg mest negativt ut, er USA.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Den amerikanske kongressen har vedtatt en skattereform som etter alt å dømme vil øke gapet mellom de rikeste og de med middels - eller lav inntekt. De rikeste og næringslivet får de største skattekuttene. Samtidig vil det offentlige budsjettunderskuddet øke kraftig det neste tiåret. Det er dette president Donald Trump kaller en historisk seier for det amerikanske folk.

Endelig er skatteseieren i boks for Trump: – Alltid moro når man vinner

I World Inequality Report 2018 samles økonomiske data fra fem kontinenter. Den nye rapporten viser at ulikheten øker i nesten alle regioner, men at det er store forskjeller fra land til land. Siden 1980 har inntektsforskjellene økt mest i Nord-Amerika, Kina, India og Russland, mens økningen er mer moderat i Europa. I USA forklares dette blant annet med ulik tilgang til høyere utdanning, og at skattesystemet er blitt mindre progressivt. I Europa virker skattleggingen relativt sett mer utjevnende, og vanlige arbeidstakere har fått en noe større del av verdiskapningen enn den amerikanske middelklassen.

Disse er vinnere og tapere i Trumps skattelov

I USA har formuene til de aller rikeste har økt dramatisk de siste tiårene. I 1980 hadde én prosent kontroll over 22 prosent av den samlede formuen. Når den økonomiske kaken skal deles i dag, forsyner én prosent av de rikeste seg med nesten 40 prosent. Økende ulikhet er ikke uunngåelig. Når den politiske viljen er tilstede, kan skatt og offentlige utgifter brukes for å utjevne forskjeller. Trump gjør det motsatte ved å gi de rikeste størst skattelette og redusere statens inntekter.

Disse tre er rikere enn USAs fattigste halvdel

Økende ulikhet kan lede til store og alvorlige sosiale og politiske konsekvenser for samfunnet. Når middelklassen settes under hardt økonomisk press, samtidig som de aller rikeste øker sin velstand, kan det åpne døren for demagoger og populister. Det kan oppstå sosial uro. På sikt vil en slik utvikling undergrave tilliten til folkestyret og demokratiske institusjoner.

At Norge er et av de industrialiserte landene med lavest ulikhet, er en verneverdig norsk verdi. Når ulikheten øker, må det oppfattes som et faresignal. For å opprettholde troverdigheten til skattesystemet må de rikeste betale sin del. Det skaper en tillit til at systemet virker rettferdig og at alle bidrar etter evne. Oppslutningen om velferdsstaten avhenger av det.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder