Kommentar

Bistand med bismak

ARTIKKELEN ER OVER 16 ÅR GAMMEL

Norge vil være snillest og flinkest i klassen av verdens rike land. Vi vil gi mest i u-hjelp og vi vil at bistanden skal komme de fattigste til gode. Vi har forpliktet oss til å være med på FNs målsetting om å halvere verdens fattigdom innen 2015. Innen 2005 ønsker den norske regjeringen å øke bevilgningene slik at én prosent av vår brutto nasjonalinntekt går til u-hjelp.

Det er ingen mangel på store ord i bistandspolitikken, men en mangel på resultater. Kløften mellom rike og fattige land er ikke blitt mindre, og det er en begrunnet tvil om bistanden når frem til de fattigste.

Riksrevisjonen har gransket bistanden i ett av våre hovedsamarbeidsland, Mosambik, og påpeker at kvalitet og effektivitet ikke er god. Rapporten sår tvil om mottagerne er de som trenger hjelpen mest. I en annen kritisk studie beskriver professor Terje Tvedt det han kaller Den norske modellen, et system der hjelpeorganisasjonene er statsfinansierte redskaper, forskerne driver politikk og journalistene har kapitulert. Et lite antall personer som sirkulerer mellom ledende posisjoner i stat og organisasjonsliv.

For det første må vi ikke sky en fordomsfri debatt om bistandspolitikken, bare fordi dette tidligere har vært en arena dominert av dem som ønsker kraftige kutt i u-hjelpen. Vi støtter Regjeringens målsetting når det gjelder nivået på bistanden. For ofte er imidlertid diskusjonen blitt begrenset til om vi skal bidra med 0,8, 0,9 eller 1 prosent av nasjonalinntekten. Like viktig er debatten om hvordan vi faktisk bruker bistandsmidlene. Konstruktiv kritikk kan gi en mer effektiv og målrettet bistand. Utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson har allerede varslet omfattende reformer.

Dessuten fremmes utvikling best gjennom en friere verdenshandel. Det innebærer at de rike land må kutte i egne subsidieordninger og fjerne tollmurer mot den tredje verden. Hvis vi mener alvor med å bygge bro over fattigdomskløften, kan Norge og andre rike land komme de fattige i møte på ministerkonferansen i Verdens handelsorganisasjon (WTO) i Mexico i neste måned. En mer rettferdig verdenshandel gjør ikke bistand overflødig, men er en forutsetning for økonomisk vekst. Bistand alene vil ikke løse det formidable problem at 1,2 milliarder mennesker lever i absolutt fattigdom.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder