Foto: Hagen, Roar

Ernas hemmelige forhold

MENINGER

WASHINGTON D.C. (VG) I dag møter Norges statsminister verdens mektigste mann i nesten to timer. Det skyldes i stor grad penger og hemmeligheter.

kommentar
Publisert:

Besøk i det ovale kontoret henger høyt for de fleste statsledere. Etter et knapt år som president åpner Donald Trump dørene for Norge. Et besøk som etter det jeg erfarer ikke var så krevende å få i stand. Trump liker Norge, og Solbergs regjering liker USA.

Siden regjeringsskiftet i 2013 har norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk beveget seg kraftig vestover. Forholdet til USA har vært det grunnleggende premisset for en rekke avgjørelser. Solberg og spesielt utenriksminister Ine Eriksen Søreide har vært opptatt av å styrke alliansen med supermakten på en rekke områder. Drøye fire år etter at de borgerlige tok over regjeringen, får de nå den symbolske premien, en drømmedag i Washington D.C.

I tillegg til møtet mellom Solberg og Trump på verdens mest berømte kontor, har utenriksministeren en rekke møter med alle toppene i amerikansk sikkerhetspolitikk. Forsvarsminister Mattis, av mange regnet som den mektigste av Trumps statsråder, utenriksminister Tillerson og den nasjonale sikkerhetsrådgiveren McMaster står alle på Søreides kalender, i tillegg til den republikanske lederen i Kongressen Paul Ryan. Den listen er på nivå med møtene NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg hadde sist han var i byen.

Trump har også funnet tid til en felles pressekonferanse med Solberg etter møtet. Der vil han sannsynligvis uttrykke stor tilfredshet med Norge som alliert. Både programmet og det som forventes fra møtene tyder på at USA for tiden er særdeles fornøyde med Norge.

Først og fremst fordi Norge leverer en strøm av uvurderlig etterretning om Russland til sine amerikanske kolleger. USA er bekymret for russisk militær aktivitet i det nordlige Atlanterhavet, spesielt under vann.

Det foregår en hemmelig skyggekrig mellom øst og vest om hvem som skal ha kontroll over de havområdene. USA er spesielt redde for at nye russiske ubåter skal kunne operere fritt, og dermed true de livsviktige seilingsrutene mellom Nord-Amerika og Europa i en krisesituasjon. At nye russiske ubåter i tillegg kan skyte ut presisjonsvåpen som kan treffe det amerikanske fastlandet så å si uten varslingstid hvis de kommer nær nok, har gjort at Trumps generaler og admiraler de siste årene har vendt blikket mot nord.

Norge har i mange tiår drevet en massiv etterretningsvirksomhet i akkurat disse områdene. Under Solberg har den blitt modernisert og trappet opp. Nye ubåter er bestilt. Nye amerikanske overvåkningsfly, som i virkeligheten vel så mye er fly som kan spore opp og senke ubåter, er bestilt. I tillegg har den norske Etterretningstjenesten fått økt budsjettene kraftig for å kjøpe inn ny teknologi. Hva som kjøpes inn er selvfølgelig hemmelig, men det skal ikke mye fantasi til for å tenke seg at det handler om installasjoner som kan spore russiske ubåter og annen militær aktivitet i nordområdene.

Den betydelige satsingen på etterretningsvirksomhet i nord er Norges viktigste og mest etterspurte bidrag til alliansen med USA. Trump og hans generaler er svært opptatt av Russland, og Norge gir dem verdifull kunnskap og hemmeligheter.

I tillegg er norske spesialstyrkers innsats i Kabul gjennom mange år, og i kampen mot IS i Syria også prioriteringer som USA er fornøyd med. Så vidt jeg forstår ønsker de seg enda mer av denne typen operasjoner fra de norske styrkene. Det relativt lille norske spesialstyrkemiljøet er blitt en avgjørende ressurs for norsk sikkerhets- og alliansepolitikk. Under Solberg, og spesielt Ine Eriksen Søreides tid som forsvarsminister, har bruken av spesialstyrkene i samarbeid med USA tiltatt. Det vil neppe endre seg så lenge de to sitter i regjering.

Et annet norsk miljø som interesserer Trump og andre amerikanske politikere er det norske oljefondet. I takt med fondets voldsomme vekst de siste årene, har Norge blitt en betydelig eier i amerikansk næringsliv. Det legges merke til av forretningsmannen Trump, som har suksess for amerikansk business høyt på sin agenda. Er Solberg i småfrekt humør så prøver hun kanskje å gjøre inntrykk på presidenten ved å si at Norge har «the world’s largest sovereign wealth fund». Trump liker jo alt som er størst.

Her kan du lese mer om