STÅR SAMMEN: Kulturminister Trine Skei Grande (V) viderefører Høyres og regjeringens innskjerpelser i pengespillpolitikken. Foto: Krister Sørbø

Leder

Nødvendig regulering

Vi gir vår uforbeholdne støtte til kulturminister Trine Skei Grande (V) som i VG fredag varslet at regjeringen vil stoppe TV-reklame på norske skjermer for utenlandske pengespill. Dermed tar hun innskjerpelsene i pengespillpolitikken som forgjengerne Torhild Widvey (H) og Linda H. Helleland (H) påbegynte, et nødvendig steg videre.

les også

Derfor stopper vi pengespillreklamen

For å stoppe strømmen av pengespillreklame fra aktører som holder til utenfor Norge, vil regjeringen pålegge distributører og bredbåndstilbydere å stanse slik annonsering. Det blir Medietilsynets oppgave å håndheve regelverket og iverksette sanksjoner overfor distributører som ikke overholder forbudet.

En påfallende kampanje fra utenlandskeide TV-kanaler har forsøkt å få reguleringen av pengespill til å handle om produksjon av fjernsynsprogrammer med norsk innhold. Ifølge denne argumentasjonen er spillreklame en forutsetning for investeringsviljen i norsk TV-drama. Det er en logikk på linje med at norske kortbaneflyplasser må finansieres via salg av avgiftsfritt brennevin.

les også

Akan svarer i Spilldebatten: Om å gråte for sin syke mor

For norske TV-produsenters skyld håper vi bransjen ikke er prisgitt aggressive annonsører som ikke har tillatelse til å tilby tjenester i Norge. At man kan ha bekymringer for inntektsbortfall når kapitalsterke aktører med høy betalingsvilje bortfaller, er en ærlig sak. Å trekke offerkortet er usmakelig. Det er hverken hjemlige produksjonsselskaper av TV-underholdning eller gamblingbaroner på Malta som er den svake part i denne milliardindustrien.

les også

Spilldebatten: – Kulturjobbene monopol-lobbyen vil ofre

Pengespill er et delikat politikkområde. Statlige begrensninger kan oppfattes som en offentlig inngripen i private disposisjoner. Samtidig betyr reguleringer at følgene av spillavhengighet reduseres. Det er bra for storsamfunnet og for den enkelte. Reguleringer betyr også at overskuddet som pengespill genererer kanaliseres tilbake til idrett, kultur og frivillig organisasjonsliv.

les også

Spilldebatten: – Det betyr noe hvor pengene kommer fra

Utenlandske markedsaktører forsøker jevnlig å utfordre nasjonale reguleringer av pengespill, og ofte trues det med EU. Men regelverket for pengespill er et av de saksfelt i EU der den enkelte medlemsstat selv avgjør sin politikk. EFTA-domstolen har i så måte slått fast at den norske enerettsmodellen er i tråd med EØS-avtalen, fordi den er begrunnet i behovet for å forebygge uønsket spilleatferd og å begrense private aktører som kun er i markedet for å berike seg selv.

Ole Gunnar Solskjær: «Du vil aldri få seg meg som spillambassadør»

Norsk Tippings monopol på pengespill er ikke mer unikt enn at alle EU-stater holder seg med særregler. Et talende eksempel er de 16 EU-land som har gått til såkalt IP-blokkering av ulovlige spillsider på nettet.

Vi vil gi Skei Grande og regjeringen honnør for at de tar problemstillingen på alvor og setter hensynet til sårbare spilleavhengige foran kommersielle markedsaktører.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder