ADVARER: – Vi bør ikke gamble med de viktigste sakene våre ved å gå inn i en mindretallsregjering, skriver kronikkforfatterne.

Debatt

Vi trenger et samfunn hvor alle ønskes velkommen

En av KrFs viktigste saker er kampen mot sorteringssamfunnet. Det er politikk vi bør søke gjennomslag for i regjeringssamtaler. Vi tror vi vil få størst gjennomslag dersom vi går til Erna Solberg.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

Artikkelen er over ett år gammel

OLAUG V. BOLLESTAD, nestleder i KrF
KJELL INGOLF ROPSTAD, nestleder i KrF

Vi mener KrF har best forhandlingsposisjon dersom vi går til Solberg. Og da bør vi kreve fullstans i liberalisering av bioteknologiloven, fjerne muligheten til tvillingabort og fjerne vilkåret i abortlovens paragraf 2c som åpner for å ta abort kun på bakgrunn av barnets egenskaper. Et av de viktigste argumentene for at vi først bør sondere med Solberg-regjeringen er at dersom vi går inn der vil det bli en flertallsregjering.

Det betyr at seire i en regjeringserklæring vil bety reelle seire! Det gjelder spesielt menneskeverdsakene våre. Da bør vi ikke gamble med disse sakene ved å gå inn i en mindretallsregjering.

les også

KrFs indre strid

Mange familier og enkeltmennesker opplever sterke fordommer, fremmedgjøring, hets og mobbing fordi de har en sykdom, diagnose eller en funksjonshemning. De opplever fysiske og usynlige barrierer som skaper ensomhet, frustrasjon, usikkerhet. I politikken snakkes det ofte varmt om inkluderingssamfunnet, et samfunn hvor alle er like mye verdt og hvor alle skal inkluderes. Men også deler av lovverket vårt utfordrer denne kongstanken om likeverd og menneskeverd. Paragraf 2c i abortloven gir mulighet til abort på grunn av avvik og sykdom hos fosteret etter den ordinære abortgrensen, som er uke 12. Dette innebærer en vurdering av menneskers egenskaper og sortering på bakgrunn av egenskaper og diagnoser. I dag blir blant annet Down syndrom vurdert som så alvorlig at det innvilges abort fra uke 12 og helt opp til levedyktig alder. Dette sender et tydelig signal om hvordan samfunnet ser på funksjonshemmede og annerledeshet. Paragrafen indikerer at menneskeverdet kan graderes, og at noen mennesker er mindre verdt enn andre, ettersom noen fostre har et svakere rettsvern mot å bli valgt bort enn andre. Uten å ta kampen for å fjerne denne bestemmelsen kan vi ikke med troverdighet si at vi kjemper mot sorteringssamfunnet.

les også

Hør forskjellen på Hareides Erna-løfter selv: Er dette samme mannen?

Nordiske kvinner reiser til Norge for å få utført abort på tvillinger fordi Sverige, Danmark og Finland har en langt strengere praksis. Etter en vurdering av loven i 2016 konkluderte Helsedirektoratet med at praksisen ikke er i strid med abortloven. Det var imidlertid aldri lovgivers intensjon å åpne for tvillingabort, en svært omdiskutert praksis som har møtt stor motstand også i legestanden. Tvillingabort åpner for ekstrem sortering ved at man aksepterer at antall fostre i seg selv gir adgang til abort. Det er riktig at vi har et fellesskap med Senterpartiet i denne saken, men motstanden mot å gjøre endringer i abortloven er så sterk på venstresiden at vi ikke kan forstå at vi kan få det til. Får vi gjennomslag for det i en regjeringserklæring, er sannsynligheten overveldende for at det vil falle i Stortinget.

Vi har fått viktige verdigjennomslag med høyresiden før, fordi Høyre, som et tradisjonelt verdikonservativt parti står oss nærmere i disse sakene enn Ap og SV. Det er ikke mange årene siden Høyre selv hadde programfestet fjerning av sorteringsparagrafen og de er fortsatt svært delt når det kommer til eggdonasjon. Sannsynlighet for gjennomslag på høyresiden er derfor størst når det kommer til disse sakene. 

les også

Hareide svarer VG-kommentator: – Hvor har du vært de siste fem årene?

KrF er et ikke-sosialistisk parti, som vi vil bygge samfunnet på kristne verdier. Mennesker skal settes foran systemer. Vi har tro på mennesket, akkurat slik det er skapt. Derfor jager vi ikke etter det perfekte. Vi mener at det er grenser for politikk. Det er vår oppgave som politikere å kjempe for et samfunn hvor alle ønskes velkommen. Absolutt alle skal med, ikke bare de privilegerte, perfekte og planlagte. Et samfunn som begir seg inn på å utelukke enkeltgrupper, kan ende opp med å ikke ha plass til noen. Et samfunns styrke viser seg i menneskesynet og hvor høyt menneskeverdet holdes. For KrF vil menneskeverdsakene alltid ha første prioritet. Det er en grunnleggende del av vårt partis sjel og eksistensberettigelse.

Mer om

  1. KrF-striden
  2. KrFs landsmøte
  3. Eggdonasjon
  4. Surrogati
  5. Abort

Flere artikler

  1. Erna Solberg klar for å endre abortloven – kaster seg inn i kampen om KrFs veivalg

  2. Arbeiderpartiet: – Abortdebatten er farlig farvann

  3. Ropstad før forhandlingene: Varsler abortkamp

  4. Støres taktiske spill om abort

  5. KrF-fylkesleder: – Luften har gått ut av argumentet for regjering

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder