Kronikk: «Tøffere press og sanksjoner mot Nord-Korea er ineffektivt og kanskje også kontraproduktivt»

Utenlandsk handel og investering i Nord-Korea vil derimot bidra til å forbedre levestandarden til den allmenne befolkningen og på lang sikt vil slike tiltak vise eliten og lederne at landet kan dra nytte av gode relasjoner med omverden.

Av: Ulv Hanssen: fil.dr.