ADVARER: Direktør Morten Baltzersen i Finanstilsynet på pressekonferansen om fremtidsutsiktene i norsk økonomi. Foto: NTB scanpix,

Leder

Vekst uten bærekraft

Et grunnleggende problem i norsk økonomi er at husholdningenes gjeld øker mye raskere enn inntektene.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Finanstilsynet varsler om mørke skyer i rapporten «Finansielt utsyn 2015» og direktør Morten Baltzersen sier at en utvikling med sterk vekst i gjeld og boligpriser ikke er bærekraftig.Risikoen øker for økonomiske tilbakeslag og finansiell ustabilitet.

Vi er ikke der i dag. Selv om veksten avtar noe er utslagene foreløpig relativt små. Samtidig er faresignalene tydelige for alle som vil se. Ringvirkningen kan bli store og alvorlige hvis oljeprisen forblir lav over lang tid. Det er bekymringsfullt at gjelden øker mer enn inntekten, drevet av stigende boligpriser. Samtidig opprettholder vi også etterspørselen etter varer og tjenester med lånte penger.

Det går en stund, men det kan ikke vare. Renten vil gå opp og før eller senere kommer nedturen. Spørsmålet er bare om landingen blir hard og brutal, eller myk og overkommelig. Finanstilsynet tror mest på en myk landing.

De skisserer to scenarier: Med en fastlandsvekst på to prosent og en oljepris på 75 dollar fatet vil både renten og arbeidsledigheten forbli lav. Da vil gjelden stige frem til 2020 stige, fra dagens nivå på 200 prosent av disponibel inntekt til 250 prosent. Det er en slik utvikling Baltzersen karakteriserer som ikke bærekraftig. Det alternative scenario er at veksten stanser helt opp, det internasjonale rentenivå stiger og verdien av norske boliger faller. Slike utsikter minner om situasjonen tidlig på 1990-tallet med bank-krise og skyhøye renter. Et krisescenario vil neppe utvikle seg likt denne gangen, bankene er mer robuste nå, men for mange av kundene kan det bli tungt.

I dag tar finansminister Siv Jensen i mot en gruppe fagøkonomer for å diskutere problemene og hun gjør klokt i å innhente råd. Det er ikke for sent å innføre fornuftige tiltak som kan begrense gjelds- og boligprisveksten. En vei å gå er en midlertidig innstramming i bankenes utlånspraksis ved i større grad å vurdere den enkelte kundes betjeningsevne fremfor belåningsgrad, og uten å ta med foreldrenes bistand. Samtidig må Jensen være forsiktig. For hard tilstramming nå, kan føre til en kraftig nedtur og ikke en ønsket utflating.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder