FATTIGDOM: – Det er mye vi ikke vet om tiggere som kommer fra Øst-Europa. Men det vi vet, er at et forbud mot tigging, organisert eller ikke, rammer den samme gruppen som alltid: Fattige menneske, skriver kronikkforfatteren. Foto:Erlend Aas,NTB scanpix

Debatt

Kronikk: Straff for samarbeid

NICOLAY B. JOHANSEN, kriminolog

Etter at regjeringen trakk forslaget til forbud mot tigging tilbake kan motstanderne tilfreds konstatere en politisk seier. Men det saken falt på var et perifert moment i det saken handler om, og antagelig kommer regjeringen snart med et tilsvarende forslag som unngår fallgrubene de falt i denne gang. Tiggeforbudet handler om hvorvidt det skal være tillatt å be om penger på offentlig sted, ikke om idealistiske privatpersoner i en søkt situasjon kan havne i fengsel.

Et av de viktigste argumentene for å innføre forbud mot tigging har vært å skulle få has på såkalt organisert tigging, og da de som tjener penger på det (uten selv å tigge). Fra flere hold har man skapt et inntrykk av at tigging er mer eller mindre det samme som organisert kriminalitet. Det hevdes også at de som tigger er utsatt for menneskehandel og det males et bilde av rike baroner (med «palasser») som står bak, på toppen av en mafialignende organisasjon.

Senest 5. februar la statsminister Solberg vekt på kampen mot organisert kriminalitet som grunnlaget for regjeringens forslag. Deres primære forslag var da også forbud mot «organisert tigging», formulert som et forbud mot «samarbeid» og «medvirkning».

Uten hold i virkeligheten

Nicolay B. Johansen. Foto: ,

Ofte henvises til busslaster med tiggere, med en vag antydning om menneskehandel, tvang og brutalitet. Men dette bildet er uten hold i virkeligheten.

For det første finnes det ikke noe forskningsmessig belegg for å hevde at dagens tiggere er underlagt uvanlig ytre tvang, at pengene fra tigging går til andre bakenforliggende maktstrukturer.

Det finnes indikasjoner på at penger tjent ved tigging gis til andre mennesker, men dette kan ha en helt annen forklaringsramme enn det vi har blitt kjent med i kriminalserier på TV.

For det andre er det forslaget i realiteten ønsker å straffebelegge, en helt rasjonell tilnærming til fattigdom. Fattige mennesker har vi fra før her i landet, og noen av de fattigste er rusmisbrukere uten sted å bo. Det som driver rusmisbrukere på gata i hverdagen, er et stadig strev for å skaffe seg det nødvendige. Det er et stressende liv som vi nykterister vanskelig kan forstå.

Høstingsøkonomi

Antropologen Tian Sørhaug har omtalt livene til rusmisbrukere på gata som preget av en «høstingsøkonomi». De høster inn de godene som omgivelsene byr på. Noen ganger har man jaktlykke, andre ganger ikke. Resultatet er at man noen ganger klarer seg bra, mens andre dager lammes man mer eller mindre av abstinenser. En rasjonell måte å tilpasse seg dette problemet, hadde vært å samarbeide. De kunne gjort det slik at man innenfor en gjeng samlet inn de forskjellige gevinster fra dagens jakt, og fordelte det likt på alle deltagerne. Slik hadde de vært sikret en viss mengde stoff hver dag, og abstinensene kunne vært holdt unna.

Slike samarbeidsformer omtales som «rotating credit associations» (med «rullerende kreditt») og brukes som en modell for primitiv gruppe- og statsdannelse i antropologien (forsikring). Men hvor fjern er ikke denne tanken blant rusmisbrukere på gata? Gatenarkomane observeres nesten aldri i slike grupper, ikke en gang to og to.

Det er et atomisert miljø, men det har ikke alltid vært slik. Deres sosiale og til dels biologiske foreldre, herbergistene fra 60-tallet, opererte til en viss grad med «rullerende kreditt». Beboerne på herbergene, og andre fylliker, organiserte seg i lag med erklærte ledere. Lederen samlet inn midler til drikke hver dag. De som var med i slike lag, hadde forsikring mot å måtte gå uten alkohol i dager med dårlig inntjening.

Kan hende gir tigging en form for inntjening som er mer stabil enn det andre gatenarkomane har, men tiggere er også avhengig av «jaktlykke» og lever med den usikkerheten som andre gatefolk. Om de hadde opprettet en form for organisering, slik herbergistene hadde, ville hverdagen sannsynligvis vært lettere for dem. Da måtte de hatt en person de stolte på, som samlet inn pengene og fordelte potten. All erfaring tilsier imidlertid at slik ledelse er krevende og ustabil. Erfaringsmessig er også omgangsformer blant fattige vesentlig mer brutal enn hva vanlige folk finner akseptabelt.

Livet for rusmisbrukere hadde antagelig vært mye bedre om de hadde klart å «samarbeide» om inntjening. Når nå mye tyder på at rumenske tiggere klarer å samarbeide, mener altså regjeringen at det skal gjøres til gjenstand for straff.

Fattige mennesker

Har ikke de fleste spurt seg selv, «hva gjør jeg hvis ulykken er ute, og livsgrunnlaget faller bort»? Om noen tilbød en busstur, rett nok til ublu pris, men likevel på kreditt, til et sted kjent for rikdom, fred og generøsitet, ville sannsynligvis de fleste vurdert å benytte det. Hvordan vet regjeringen at de som organiserer busser til Norge for rumenske borgere ikke tilbyr en tjeneste som på et marked?

Og hvordan skiller denne busstransporten seg fra tilsvarende tjenester der arbeidsløse svensker transporteres til jobbmarkeder i Norge? Eller bussing av russiske jenter til Finnmark på 90-tallet. Eller hva med Ivar Larsens «sex-reiser» til Thailand på 80-tallet? Det er ikke all transport som er like sympatisk eller direkte samfunnsgagnlig, men vi kaller det ikke organisert kriminalitet av den grunn.

Det er mye vi ikke vet om tiggere som kommer fra Øst-Europa. Men det vi vet, er at et forbud mot tigging, organisert eller ikke, rammer den samme gruppen som alltid: Fattige mennesker.

Les også

 1. Sp gikk fra pådriver til motstander

  Sp var i fjor pådriver for nasjonalt tiggeforbud. Etter forslaget fra Anders Anundsen (Frp) ble de innbitte motstandere.
 2. På fem minutter snudde Senterpartiet om tiggeforbudet

  Senterpartiets tigge-talsperson Jenny Klinge var onsdag en av pådriverne i Senterpartiet for å stanse tiggeforbudet hun…
 3. Regjeringens mest arrogante statsråd

  Justisminister Anders Anundsens problemer handler om mer enn asylbarna.
 4. Jusprofessor om tiggeforbud-forslag:  - Grunnleggende svakt

  Regjeringens forslag til tiggeforbud var grunnleggende svakt, dårlig lovteknisk og laget for å kunne diskriminere, mener…
 5. Regjeringen trekker forslaget om tiggeforbud

  Etter at Senterpartiet trekker sin støtte, velger regjeringen å trekke hele lovforslaget om forbud mot tigging.
 6. Jurist: Frp ville gjøre det ulovlig å gi naboen en kopp med sukker

  Om Frps forslag om tiggeforbud ikke hadde blitt trukket ville det rammet langt flere enn de som tigger i gatene, ifølge…
 7. Unge Høyre-lederen om tiggeforbudssaken: Sp strider mot Sps grunnverdier

  Regjeringen dummet seg ut med et dårlig høringsforslag om nasjonalt tiggeforbud.
 8. VGTV: Hvorfor vekker tigging så sterke reaksjoner?

  Det er spørsmålet som VGTV i dag prøver å finne ut av. Lørdag befant de seg på Karl Johan i Oslo, og vil snakket med…
 9. Storbyene vil få lov å stoppe biltrafikken

  Mot sin vilje må regjeringen gi storbyene lov å stenge av biltrafikken på riksveiene, når luftforurensningen når…
 10. Kommentar: I anstendighetens navn

  Det er typisk norsk å være god. Og nå skal vi bli verdensmestre i å løse tigger-problematikken.
 11. Senterpartiet trekker støtten til tiggeforbud

  Senterpartiet vil likevel ikke stemme for et nasjonalt tiggeforbud. Nå trekker regjeringen forslaget.

Mer om

 1. Tigging

Flere artikler

 1. Sannheten om rumenske tiggere

 2. «Bekjemp menneskehandel, ikke tiggerne.»

 3. Kommentar: I anstendighetens navn

 4. Pluss content

  I anstendighetens navn

 5. VG mener: Tiggerforbud er ikke løsningen

Fra andre aviser

 1. Myter og sannhet om tigging

  Bergens Tidende
 2. Bekjemp menneskehandel, ikke tiggerne

  Bergens Tidende
 3. Aftenposten mener: Nei til tiggeforbud

  Aftenposten
 4. - Tiggeforbud kan gi økt kriminalitet

  Aftenposten
 5. Førstestatsadvokat Eirik Stolt-Nielsen: Hvem hjelper vi ved å tillate tigging?

  Bergens Tidende
 6. Høyre-politikere krever tiggeforbud i Bergen

  Bergens Tidende

VG Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med kickback.no