Farlig med grunnleggende mistillit

Norge har vært harmonisk og snilt de siste tiårene. Nå kan det gå mot slutten.