Kommentar

Feil å kritisere

Det ligger i en stor katastrofes natur, særlig i begynnelsen, at all hjelp må bli utilstrekkelig.

Olav Versto
ARTIKKELEN ER OVER 14 ÅR GAMMEL

Nødhjelpen i de hardest rammede områdene i Asia holder langt fra mål med de nesten ufattelige lidelsene og ødeleggelsene. Og også det arbeidet som ledes av Utenriksdepartementet her hjemme, for å hjelpe norske ofre og få dem hjem, har hatt store mangler.

Men det er antagelig feilaktig nå å kritisere norske myndigheter for dette; en katastrofe av denne typen og av dette omfanget er det umulig å ha beredskap for på forhånd - ja, bare det å tenke seg at noe slikt kunne skje, må svært få ha vært i stand til.

Forstår

Jeg forstår inderlig godt dem som har gitt uttrykk for sinne over at utsendinger fra norske myndigheter tilsynelatende var fraværende i Bangkok da de første rammede forsøkte å komme seg hjem. Den som har vært rammet av slike påkjenninger, er naturlig nok preget av uro og angst, og det er følelser som er nært beslektet med sinne.

Men jeg kjenner også medfølelse med dem som leder hjelpearbeidet, når forholdsvis trygt hjemkomne nordmenn i mediene skummer av forargelse over utilstrekkelig hjelp. De norske bistandsarbeiderne som nå sliter i likstanken i Thailand og Sri Lanka, gjennomgår kanskje større påkjenninger enn de ofrene som har kommet noenlunde uskadet hjem.

I ettertid må vi nøye gjennomgå norske myndigheters innsats; vi kommer helt sikkert til å finne feil; kanskje blir det også grunn til å rette saklig kritikk mot bestemte hold. Men det er for tidlig nå. Vi må innse at hjelpearbeidet her hjemme og ute med nødvendighet må bli mangelfullt; oppgavenes art gjør noe annet helt utenkelig.

Den største

Flodbølgen i det sørøstlige Asia kan vise seg å være den største naturkatastrofe i moderne tid. Myndigheter i mange land og internasjonale hjelpeorganisasjoner står overfor en formidabel utfordring; for det kommer lenge til å være et veldig misforhold mellom behovet for hjelp og de tilgjengelige ressursene.

Flodbølgen kan også vise seg å være en av de verste naturkatastrofer som har rammet Norden; for mange av de mest herjede strendene, særlig i Thailand, var reisemål for nordiske turister i store antall. Mellom fire og fem hundre nordmenn regnes som savnet i katastrofeområdene. Vi må inderlig håpe at de kommer til rette i live. Men det er grunn til å frykte at svært mange har omkommet.

Derfor kan dette også være en norsk nasjonal katastrofe. Biskop Gunnar Stålsett har antagelig ikke tatt for sterkt i når han ber nasjonen forberede seg på landesorg.

Vi nordmenn er vant til å leve med en barsk natur; vi har opplevd store stormer, flom- og skredulykker, skipsforlis, ulykker i oljevirksomheten osv. Men hvem kunne vel tenke seg at en av de største ulykker som har rammet nordmenn i fredstid, skulle utspille seg på den andre siden av jordkloden?

Norske myndigheter og hjelpeorganisasjoner står overfor en dobbelt oppgave; de skal delta i de internasjonale hjelpeaksjonene, og de skal ta seg av landsmenn som er rammet. Det som har skjedd, kommer til å berøre oss alle på en eller annen måte. Hver og én bør tenke på hva hun eller han kan gjøre for å gi hjelp og støtte; de aller fleste kan i det minste gi pengebidrag til hjelpeorganisasjonene.

Tallene stiger

I går ettermiddag hadde tallet på omkomne i alt kommet opp i 120000, men det kommer helt sikkert til å stige. Indonesia er hardest rammet; til nå er det der registrert 80000 døde. Ennå er situasjonen i flere områder på Sumatra og øyene utenfor ikke kartlagt. Dette er steder der flodbølgen antagelig rammet først og hardest. Disse områdene er vanskelig tilgjengelige på grunn av konflikter; hjelpeorganisasjonene står der overfor en særlig krevende utfordring.

Norske bistandsarbeidere er i virksomhet i en rekke av de områdene som er rammet, og flere kommer til etter hvert. Ofte vil de stå overfor det vanskelige valget mellom å gjøre alt for å hjelpe det enkelte menneske eller å gjøre litt for å hjelpe de mange. Valget er ikke lett, men organisasjonene har god erfaring med å legge opp innsatsen slik at den virker mest mulig effektivt.

Vi bør alle tenke med takknemlighet på dem som nå i nyttårshelgen gjør sitt ytterste for å hjelpe mennesker i nød.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder