Kommentar

Mobilen er blitt et våpen i ny krig

Av Per Olav Ødegård

Foto: Roar Hagen

Tidligere ble det sagt om pennen, men i dag er mobiltelefonen blitt det nye mektige våpen.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Artikkelen er over ett år gammel

Det nye 5G nettet vil bety en vesentlig opprustning av våre smarttelefoner. Men innføringen av femte generasjon mobilnett (5G) betyr mye mer enn tekniske fremskritt. Det handler om kritisk infrastruktur, stormaktspolitikk og handelskrig. Det pågår en global kamp om digitalt lederskap.

Et lite innblikk i dette fikk vi da sjef for Politiets sikkerhetstjeneste, Benedicte Bjørnland, på spørsmål under fremleggelsen av trusselrapporten for 2019 sa at man “bør være oppmerksom på” en aktør som den kinesiske IT-giganten Huawei. PST-sjefen nevnte spesifikt Russland og Kina da hun omtalte trusselen fra fremmede staters datanettverksoperasjoner. Hun viste til at det er korte forbindelser mellom kommersielle virksomheter og det kinesiske regimet.

William R. Evanina, som leder USAs nasjonale kontraetterretning og sikkerhetssenter, sier til New York Times at Kinas etterretningslov fra 2017 krever at kinesiske selskaper skal “støtte, tilby assistanse og samarbeide med Kinas nasjonale etterretningsarbeid, uansett hvor de opererer”.

les også

Nye trusler mot Norge

Problemet er ikke hva Huawei har gjort, men hvilket potensial som ligger i utbyggingen av 5G nett. De som bygger nettverk kan også, om de vil, kontrollere informasjonsstrømmen.

Hvis Kina vinner kappløpet om digital dominans kan ingen med sikkerhet si hvordan de vil bruke makten. Men vi har en anelse. I Kina bruker myndighetene ny teknologi for å overvåke og kontrollere. Kina alene har 800 millioner mobilkunder og tre av fire bruker mobile betalingstjenester. Myndighetene planlegger et sosialt poengsystem for å belønne og straffe borgerne, basert på digital informasjon. Avansert IT gir autoritære regimer uante muligheter.

Australia og New Zealand har fulgt USAs oppfordring og stanset kinesiske selskaper som Huawei fra å bygge 5G nett i deres land. De oppgir nasjonale sikkerhetshensyn. Storbritannia, Tyskland og Italia vurderer å gjøre det samme. Her hjemme vurderer Justisdepartmentet saken.

Kinas EU-ambassadør Zhang Ming angriper vestlige kritikere for “bakvaskelse, diskriminering, press, tvang og spekulasjoner”. At Huawai utgjør en sikkerhetsrisiko er en fabrikasjon, sier han. Og han advarte om at det vil få “alvorlige konsekvenser” for økonomisk og vitenskaplig samarbeid hvis kinesiske selskaper utestenges fra europeiske 5G-prosjekter.

Etter Bjørnlands uttalelser sendte Kinas ambassade i Oslo ut en noe mer diplomatisk pressemelding der de understreket at Kina alltid har respektert Norges suverenitet og nasjonale sikkerhet. Sikkerhetssjef Tore Larsen Orderløkken i Huawei Norge sa til NRK at de aldri vil gi noen lands myndigheter tilgang til informasjon om kunder eller partnere og at Huawei har levert våre produkter i det norske markedet i over ti år uten større sikkerhetshendelser.

les også

PST: - Vi må være oppmerksomme på Huawei

Kina har et stort forsprang på USA og Europa, etter å ha investert langt mer enn konkurrentene i å bygge ut digital infrastruktur. I en rapport fra Deloitte heter det at Kina og andre land kan skape en 5G tsunami, som det vil være nesten umulig for andre å innhente.

New York Times skriver at USA det siste året har drevet en delvis skjult, og i blant truende, global kampanje for å hindre Huawei og andre kinesiske selskaper fra å delta i utbyggingen av femte generasjon nett (5G). En amerikansk delegasjon har vært i Tyskland for å advare mot at kinesisk programvare kan utgjøre en sikkerhetstrussel mot NATO. Britene er under press fra Washington, D.C. og overfor Polen skal det ha blitt antydet at opprettelsen av en permanent amerikansk militærbase i landet avhenger av at de kutter ut Huawei som leverandør.

les også

Huawei-direktør løslatt mot kausjon

Skyldes USAs motstand mot Huawei sikkerhetshensyn eller et ønske om å hindre at Kina får et konkurransefortrinn? I dagens situasjon, med en pågående handelskrig mellom USA og Kina, handler det antakelig ikke om enten eller, men begge deler. Dette er et teknologisk våpenkappløp i den pågående rivaliseringen mellom den gamle og den nye supermakt.

5G lover ekstremt raskt internett. Et lite eksempel: Det tar 9 minutter og tre sekunder å laste ned en HD-spillefilm på 3G nett. 4G gjør det samme på 31 sekunder. 5G bruker ett sekund, ifølge FT Research.

Men viktigere enn dette er at 5G vil effektivisere digitale bruksområder og utvikle nye, som selvkjørende biler. Alt vil bli tilkoblet i et sentralt digitalt nervesystem. 5G åpner store nye muligheter. Men vi blir også mer sårbare, som individer og samfunn. I feil hender kan mobiltelefoner og datanettverk bli masseødeleggelsesvåpen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder