UÆRLIG? – KrF-nestleder Ropstad veldig godt vet at SV har vært helt åpne på hva som er våre hovedkrav, skriver Audun Lysbakken.

UÆRLIG? – KrF-nestleder Ropstad veldig godt vet at SV har vært helt åpne på hva som er våre hovedkrav, skriver Audun Lysbakken. Foto: Tore Kristiansen

Debatt

SV-lederen beskylder KrF-Ropstad for uærlighet: – Skremsler om SV!

Vi forstår at mye står på spill når KrF skal velge side, men vi aksepterer ikke å bli brukt som høyresidens skremmebilde.

AUDUN LYSBAKKEN, partileder i SV

KrFs veivalg nærmer seg, og de siste dagene har både Høyre og enkelte av Knut Arild Hareides interne motstandere forsøkt å skremme KrF til høyre, med et feil bilde av SVs politikk.

Det har de siste dagene har det vært servert mange påstander om hva som er viktigst for SV. Flere av dem er rimelig fantasifulle. Det er visst nødvendig å minne om at det er vi i SV selv som bestemmer hva som er viktigst for oss, og at vi har vært veldig klare på hva vi vil prioritere neste gang vi får innflytelse i norsk politikk. SV setter rettferdig fordeling og å ta vare på klimaet først.

Det har vært viktig for oss å respektere prosessen til KrF, og ikke blande oss inn i den. Men når vår politiske agenda blir mistenkeliggjort, må vi si ifra og korrigere feil.

Audun Lysbakken. Foto: Hallgeir Vågenes

Fredag spurte nestleder Kjell Ingolf Ropstad retorisk fylkesårsmøtet i Agder «Hva hvis SV sitt viktigste krav i budsjettforhandlinger er å fjerne kontantstøtten? Hva gjør vi da?» Det er et merkelig spørsmål, siden Ropstad veldig godt vet at SV har vært helt åpne på hva som er våre hovedkrav.

SVs landsmøte vedtok i forkant av 2017-valget fem hovedkrav. Disse kravene gjelder fortsatt.

Vi prioriterer ungene, spesielt de som vokser opp i fattige familier. Derfor vil vi øke barnetrygden. Vi vil ha en ekstra stor økning til grupper vi vet har stor sannsynlighet for å være fattige, for eksempel familier med flere barn.

Vi prioriterer klimaet. Fordi klimakrisen blir verre og verre, og fordi det ikke finnes noe alternativ til den jorden vi lever på.

les også

Advarer mot åpent KrF-valg: – Et spørsmål om partilederens fremtid

Vi prioriterer den livsviktige kampen mot atomvåpen. Norge må skifte side i FN, og støtte arbeidet for et forbud. Fordi det å hindre at stormaktene bruker masseødeleggelsesvåpen må være noe av det aller viktigste for menneskeheten.

Vi prioriterer å stoppe velferdsprofitørene, fordi markedstenkning og pengetelling ikke må få styre alle deler av samfunnet vårt. Vi vil stanse kommersialiseringen av barnehager, barnevern og rusomsorg, slik at vi kan styrke både offentlig og ideell velferd.

Vi prioriterer flere lærere i skolen. Fordi alle unger skal bli fulgt opp på en nær og skikkelig måte, fordi familiene skal være trygge på at ungene lærer det de skal og har en god skoledag.

Dette vet Ropstad, og derfor vet han også at SVs viktigste krav i budsjettforhandlinger ikke er å fjerne kontantstøtten.

Så er det riktig at det i vårt partiprogram står at «SV vil avskaffe kontantstøtten og bruke pengene til en ventestønad for foreldre til barn som ikke har fått barnehageplass.» Det står vi for. Omtrent akkurat det samme står for øvrig i Venstres program.

les også

KrF-veteran ut mot Hareides hemmelige valg: – Tilliten er tynnslitt allerede

Nestemann ut var Høyres nestleder Torbjørn Røe Isaksen, som på lørdag påsto at SV for få år siden satte ned et eget «avkristningsutvalg». Sitatet Høyres infoavdeling hadde sendt ut var rett og slett løgn, og ble seinere endret.

Vi er ferdig med den saken, men den viser hvor intenst Høyres PR-folk jobber for å skremme KrF med SV.

Sannheten er at SV i forbindelse med programprosessen før landsmøtet i 2017 satte ned en arbeidsgruppe som skulle se på tros- og livssynspolitikkens rolle i et mangfoldig samfunn. Høyre hadde for øvrig en tilsvarende gruppe noen år tidligere. I likhet med mange andre partier ønsker SV en sekulær stat, men et samfunn med stort rom for tro.

I arbeidsgruppens rapport står det blant annet at «Statens oppgave i religiøse spørsmål bør først og fremst være å sikre at hver enkelt innbygger har frihet til å dyrke sin egen tro» og at «Dermed er vernet om et felles verdigrunnlag rundt norsk språk, kulturarv og verdier viktig».

Vi underslår slett ikke at vi på enkelte områder er uenig med KrF, men sannheten er at vårt syn på statens rolle i tros- og livssynspolitikken er ganske lik synet til partier som Høyre og Venstre.

Det er kanskje på sin plass å minne om at kristensosialismen fortsatt står sterkt i SV. At Berge Furres parti blir framstilt som et parti for «avkristning» faller på sin egen urimelighet.

Søndag var det stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan sin tur til å advare om hva som ville skje om KrF går til venstresiden.

«Det er sterkt underkommunisert hvor stor SVs innflytelse blir hvis KrF velger venstresiden», sa han i talen til fylkesårsmøtet i Nordland.

Etter helgen tror jeg trygt vi kan korrigere Grøvans uttalelse til: «Det er sterkt feilkommunisert hva som vil bli SVs innflytelse hvis KrF velger venstresiden».

SV vil nemlig kjempe for bedre fordeling og mot barnefattigdom. Vi vil kjempe for klimakutt som virkelig monner. Og vi vil kjempe for en god skole med nok lærere. Og mest av alt ønsker vi å bli kvitt den regjeringen som de siste fem årene har ført en politikk for økte forskjeller, gjennom massive skattekutt til de rikeste, og en rekke usosiale og smålige velferdskutt som rammer folk som har lite og folk som er syke.

Vi ønsker oss kort og godt en politikk for de mange, ikke for de få.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder