SVARER: Helseminister Bent Høie. Foto: Krister Sørbø

Debatt

Fødselsomsorg i verdenstoppen

VG har i flere artikler beskrevet fødselsomsorgen i Norge. Vår fødselsomsorg er i verdenstoppen, men vi fortsetter arbeidet med å gjøre den enda tryggere og bedre. 

BENT HØIE, Helseminister

55 000 kvinner føder barn i Norge hvert eneste år. De aller fleste føler seg trygge og blir godt ivaretatt av flinke fagfolk før, under og etter fødselen.

Alle fakta viser at det er tryggere enn noensinne å føde i Norge. Spedbarnsdødeligheten har aldri vært lavere.

Antall kvinner og barn som blir skadet under fødselen har aldri vært lavere. Kvinner er mer fornøyd med fødetilbudet på sykehusene enn tidligere.

Tallene på uplanlagte fødsler utenfor institusjon har vært stabile siden 1999.

Det skal være trygt å føde i Norge. Uansett hvor folk bor. Men ikke alle kvinner eller jordmødre opplever tjenesten slik. Vi skal bruke deres erfaringer til å gjøre fødselsomsorgen bedre.

Tidligere i år ba jeg derfor sykehusene kartlegge følgetjenesten for fødende for å se hva som fungerer bra og hva som må forbedres. VGs kartlegging kom før vår egen, og viser at følgetjenesten ikke fungerer godt nok.

Kampen om fødeveien

Det skal jeg følge opp. I neste års oppdragsdokument til sykehusene vil jeg derfor gi klare føringer på at de skal få på plass en følgetjeneste i alle  kommunene som ønsker det. 

Det viktigste for å sikre trygghet for de fødende er blant annet en god svangerskapsomsorg lokalt og følgetjeneste for dem med lang reisevei.

Med tettere oppfølging av gravide kan vi fange opp flere svangerskap med komplikasjoner og svangerskap der det er risiko for at fødselen vil skje fort og uventet.

les også

Ny undersøkelse: Over 200 jordmødre ved landets største fødeavdelinger vurderer å slutte

les også

Helseminister Bent Høie om VGs kartlegging av fødselsomsorgen: – Sånn kan det ikke være

Det er en av grunnene til at regjeringen satser målrettet for å øke antall jordmødre i kommunene. Siden 2013 har vi lagt til rette for nær en dobling av antall jordmorårsverk i kommunene. Ved å ha flere jordmødre og gode avtaler mellom kommuner og helseforetak sikrer vi at også kvinner med lang vei til fødestedet får følge av jordmor. 

Fra 1. januar 2020 blir det lovpålagt at kommunene skal ha jordmorkompetanse, et krav som den rødgrønne regjeringen sin tid fjernet.  

Fødselsomsorgen i Norge er veldig god, men ikke perfekt. Vi fortsetter derfor arbeidet med å gjøre den enda tryggere og bedre. Det skal være trygt å føde uansett hvor man bor.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder