PÅ VALG: – Vi er drøyt 3.7 millioner medlemmer i Den norske kirke. Jeg har fortsatt tro på folkekirken som et godt anker for oss alle. Men kirken må passes på og forbedres – hver dag, skriver Arve Juritzen. Foto: JOHN ANDRESEN

Debatt

Et uærlig kirkevalg

Det er dessverre ikke sikkert at din personstemme i kirkevalget vil telle.

ARVE JURITZEN, 5. plass på Nominasjonskomiteens liste til Oslo bispedømmeråd og Kirkemøtet

Jeg er et søndagsskolebarn og glad i den norske folkekirken – en kirke som formidler Bibelens positive budskap på en måte som løfter oss opp og har betydning i vår tid. Jeg har tidligere engasjert meg som medlem av lokalt menighetsråd, nå er jeg frivillig tekstleser og medliturg i Skøyen kirke. 8. og 9. september er jeg på valg til Oslo bispedømmeråd og Kirkemøtet, på det som kalles Nominasjonskomiteens liste. 

I de fleste bispedømmer finnes det tre lister ved årets kirkevalg. Bønnelista (konservativ), Åpen folkekirke (liberal) og Nominasjonskomiteens liste. Bønnelista og Åpen folkekirke er organisert på samme måte som politiske partier. I hvilken retning de ønsker å føre kirken er vedtatt, og alle som står på disse listene må følge dette. Tydelig, åpent og ærlig. Ditt valg.

les også

Homofile hyller ny liturgi: – En gledens dag!

Jeg valgte å stå på Nominasjonskomiteens liste fordi jeg synes det gir styrke å være foreslått av en lokal menighet. Jeg representerer grasrota i Kirken.

Nominasjonskomiteens liste har ikke en felles «politisk plattform». Mitt liberale syn står ved siden av kandidater som jeg mener vil ødelegge folkekirken ved å fremme Det gamle testamentes fordømmende holdninger. Så lenge vi respekterer hverandre kan jeg leve med dette, det er demokrati. Dette betyr at du må sette deg inn i hva hver enkelt kandidat mener og sette et kryss ved navnet på den personen du ønsker skal bli valgt. Denne personen vil da få to stemmer og rykke oppover listen til en valgbar plass.

Men dessverre er det ikke sikkert at din personstemme vil telle.

Kirkemøtet vedtok i 2018 en sperregrense på fem prosent for personstemmer. Det vil si at hvis 15.000 personer stemmer på Nominasjonskomiteens liste i ditt bispedømme, må din representant få minst 750 kryss for at disse personstemmene skal telle. Hvis 749 personer setter kryss, blir personstemmene forkastet, men din stemme til selve listen beholdes slik at de øverste kandidatene styrker sine plass. Dermed kan din stemme til en konservativt kandidat bli omgjort til en stemme for en liberal kandidat – eller omvendt. Du kan ende opp med å bidra til en annen kirke enn den du har stemt på. Denne sperregrensen gjelder kun for Nominasjonskomiteens liste, ikke de to andre, dette skaper ytterligere forvirring.

les også

Grådighet er en svakhet i viljen

Hvis antallet avgitte stemmer i år blir likt som ved siste valg, vil det i Oslo bispedømme bli forkastet 1.431 stemmer på grunn av sperregrensen. Kopierer vi dette til landets 11 bispedømmer vil det innebære at 5.331 korrekt avgitte stemmer ikke telle. Det er ikke demokrati.

Bare én på Nominasjonskomiteens liste for Oslo var klart over sperregrensen, listetopp Harald Hegstad. Det var han som foreslo denne ordningen på Kirkemøtet. Ingen informasjon ble gitt til oss andre ti, og noen av oss ble feilinformert av nominasjonskomiteen som fortalte at «alle kan bli valgt, ethvert kryss teller». Etter hva jeg har grunn til å tro, er mangel på informasjon lik over hele landet.

Sperregrensen ble vedtatt for å unngå påvirkning av valgresultatet fra enkelte grupperinger som ikke stiller til valg, men jobber i det «skjulte». Kirkemøtet ønsket å gi større makt til de nominasjonskomiteene som velger kandidatene. Dette betyr at Kirkemøtet ønsket å flytte makten fra velgerne til noen få på innsiden av kirkeledelsen. Det er ikke en folkekirke verdig. 

Organiseringen av Den norske kirke er unødvendig komplisert, men kort fortalt er Kirkemøtet øverste organ som bestemmer, og Kirkerådet utfører dette. 

les også

– Forby seksuell reorientering av homofile

Det er Kirkerådet som er ansvarlig for å gjennomføre kirkevalget, og det er uklokt og underlig at de underslår informasjonen om sperregrensen. Kirkerådet har nylig sendt ut drøyt 3.7 millioner valgkort med informasjon om hvordan man kan gi personstemmer. Men Kirkerådet opplyser ikke om sperregrensen.

Enda verre er det at selve valglisten, den som skal brukes for å avgi stemme, heller ikke inneholder informasjon om sperregrensen. Det samme gjelder for informasjonen som skal henges opp i valglokalet. Det vil være interessant å få en juridisk vurdering av at så vesentlig informasjon holdes tilbake for velgerne.

Samtidig med sperregrensen vedtok også Kirkemøtet at den øverste personen på Nominasjonskomiteens lister skal være tillitsvalg. Personen som skal lede listen, er altså ikke valgt av dem han/hun skal representere, men av noen få i en komite. Dette gir grunnlag for at noen få listetopper kan fremme egne synspunkter og kandidatur. 

Tilsammen mottok Nominasjonskomiteens lister 1.1 millioner kroner for å drive valgkamp. Det meste av dette er brukt til nasjonale annonsekampanjer, plakater og flyere. Materiale er utarbeidet av listetoppene i Oslo, Borg og Nidaros, og disse tre begynte å planlegge dette arbeidet før det ble offentlig kjent hvem som står på Nominasjonskomiteens liste. 

Vi flere hundre som står på listene over hele landet har kun blitt forelagt ferdig materiale rett før trykkstart, og det var kun mulig å justere et par ord. Dermed er også jeg avsender av et budskap jeg ikke står inne for, informasjon som er ukorrekt og villedende.

Å oppleve kirken på denne måten er skuffende og trist. Men jeg har likevel valgt å bli stående på Nominasjonskomiteenes liste og be om stemmer. Ikke minst fordi Kirkemøtets vedtak er et forsøk på å innskrenke velgernes makt. Ved at jeg står på min 5. plass og mobiliserer for å få nok kryss og slengerstemmer, vil vi få se valgordningen i praksis.

Vi er drøyt 3.7 millioner medlemmer i Den norske kirke. Jeg har fortsatt tro på folkekirken som et godt anker for oss alle. Men kirken må passes på og forbedres – hver dag.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder