KRITISK: – Fødetilbudet i de store byene lider under stramme budsjetter. Det er ikke tatt godt nok hensyn til at fødeavdelingen må være i beredskap og ta høyde for at det kan komme flere fødsler samtidig, skriver Tuva Moflag. Foto: Robert Schlesinger / picture alliance

Debatt

Fullt på føden: – Fødselsomsorgen må prioriteres!

Som førstegangsfødende fikk jeg beskjed om å gå en tur på området etter at jeg ble tatt imot ved mottaket på Ullevål sykehus. De sa fødselen kunne ta tid, men årsaken var nok først og fremst at det var fullt oppe på føden. – Ikke pokker om jeg skal gå meg en tur, tenkte jeg.

Foto: Ap

TUVA MOFLAG, stortingsrepresentant i helsekomiteen for Arbeiderpartiet 

Som bosatt i Oslo kom jeg raskt til sykehuset da jeg fikk mitt første barn, men jeg møtte et sykehus som hverken hadde nok plass eller nok folk til å gi meg en trygg og sikker fødsel. Jordmødre forteller at det ofte er så høyt arbeidspress ved de store fødeavdelingene at de har mindre tid til å følge opp gravide enn på mindre institusjoner. De arbeidsdagene hvor det koker blir dessverre normalen heller enn unntakene. 

I byene er kapasiteten ved fødeavdelingene så presset at kvinner risikerer å bli sendt videre til andre sykehus, eller føde hjemme eller under transport.

Som førstegangsfødende fikk jeg beskjed om å gå en tur på området etter at jeg ble tatt imot ved mottaket på Ullevål sykehus. De sa fødselen kunne ta tid, men årsaken var nok først og fremst at det var fullt oppe på føden.

– Ikke pokker om jeg skal gå meg en tur, tenkte jeg, og tok heisen opp til fødeavdelingen. Der fikk jeg plass på et venterom og var for det meste overlatt til meg selv.

Det begynte å gjøre ganske vondt og jeg følte at «noe» var på vei ut. Burde jeg ikke bli undersøkt? Mannen min gikk for å finne noen. Det viste seg at jeg hadde 8 cm åpning og en fot på vei ut. I løpet av det neste kvarteret ble rommet fylt av et helt kobbel med folk og gynekologene besluttet at et hastekeisersnitt måtte til for å få ungen trygt ut. 

Jeg har mange ganger spurt meg om det kunne gått annerledes om jeg hadde fått tettere oppfølging fra starten. 

Det siste året har vi sett et enormt engasjement knyttet til fødselstilbudet i Norge. Jeg er glad for at bunadskledde geriljakvinner har gått i front for å vise risikoen med avstand til sykehus og sommerstengte fødeavdelinger.

De har også tatt opp følgetjenesten som skal sikre at kvinner med mer enn 90 minutter reisevei til sykehuset får jordmor med på reisen. 77 kommuner mangler følgetjeneste. Det betyr at disse kvinnene ikke får et like trygt fødetilbud som de har krav på, og det er alvorlig. 

les også

Sex-nekt i oktober?

Like alvorlig er det pressede fødetilbudet vi har i de store byene. Derfor er det viktig at også kvinner i byene løfter fanen og krever en bedre fødselsomsorg i hele landet. Avstand til sykehuset er ikke et problem i Oslo og Akershus. Likevel ble 1 av 4 barn som ble født uplanlagt utenfor sykehus i 2017, født nettopp her. 

Den norske jordmorforening bekrefter at flere kvinner har blitt holdt igjen for lenge hjemme fordi det har vært fullt på fødeavdelingen. Noen av disse har endt opp med å føde hjemme fordi de ikke fikk klarsignal til å komme inn i tide. 

Fødetilbudet i de store byene lider under stramme budsjetter. Det er ikke tatt godt nok hensyn til at fødeavdelingen må være i beredskap og ta høyde for at det kan komme flere fødsler samtidig.

Vi kan ikke akseptere at kvinner blir holdt igjen hjemme, når det beste for fødselen er at de får komme inn til fødeavdelingen med støtte fra høykompetent helsepersonell. Sykehusene må få bedre budsjetter og fødselsomsorgen må prioriteres.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder