KJÆRESTER: Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett. Foto: Frode Hansen

Leder

Märtha er vår prinsesse

Det norske kongehuset har tjent oss godt. At nummer fire i arverekken har fått seg en kjæreste, forandrer ikke på den saken.

– Jeg er født inn i den familien, sa prinsesse Märtha Louise til TV2, etter at Fædrelandsvennen på lederplass ba henne si fra seg sin prinsessetittel. Men det har altså ikke Märtha tenkt å gjøre.

Og hvorfor skulle hun det? Prinsessen har ikke begynt med noe nytt, utover at hun har fått seg kjæreste. Han ser ut til å dele hennes interesse for alternativ behandling. Det er denne bransjen prinsessen har bygget store deler av sin yrkeskarriere rundt.

les også

Märthas engel

Diskusjonen er som kjent ikke ny. Den kommer opp med jevne mellomrom når kritikere har ment at prinsessen har gått for langt i å markedsføre kommersielle produkter med sin tittel.

Og det er klart at prinsesse Märtha Louise må forvalte prinsessetittelen med klokskap. Men som hun selv sier, er det ikke så enkelt å frasi seg sin egen bakgrunn. Dette vil nok alltid være en delikat balansegang for henne. Om hun skriver en bok eller holder et foredrag, kan hun ikke uten videre skjule sin tittel. Men når hun direkte spiller på den, som i tittelen på sin nye turne «Prinsessen og sjamanen», synes også vi hun godt kunne tonet det ned noen hakk.

les også

Prinsesse Märtha Louise bekrefter kjæreste

Dette er noe hun selv må vurdere fra gang til gang. Prinsessen er en næringsdrivende som betaler sin skatt som alle andre. Hun lever av kulturformidling og alternativbehandling. At hun samtidig er prinsesse, med de ulemper og fordeler det fører med seg, kan ingen ta fra henne.

Det virker som mye av oppstyret egentlig beror på at hun har fått seg ny, alternativ kjæreste. Og det er sikkert en del som mener at monarkiets tid er forbi, fordi prinsessen er blitt sammen med en sjaman. Men de som reagerer, har antagelig allerede reagert sterkt på Marthas mange alternative krumspring. Kjæresten jobber med det samme som prinsessen, og dette burde i seg selv ikke svekke kongehusets anseelse hos det norske folk.

les også

Prinsesse Märtha Louise: Vil ikke si fra seg prinsessetittelen

For monarkiet står svært sterkt i Norge. Kongehuset og folket er bundet sammen av at de ønsker hverandre. Så lenge kongehuset har bred oppslutning i det norske folk, og familien ønsker det selv, vil institusjonen bestå. Og i en tid der det stadig er mindre som binder oss sammen, fungerer monarkiet som et slags lim i samfunnet vårt.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder