UT I JOBB: – Dessverre kjenner jeg flere som har vært i Norge i mange år, men som ikke kommer i jobb uansett hva de gjør. Det skaper frustrasjon og hjelpeløshet, en følelse jeg har kjent på selv, skriver Aras Mohamad. Foto: PRIVAT

Debatt

Integrering fungerer ikke uten jobb

Mange innvandrere sliter med å få jobb i Norge. Det fører til svekket integrering og frustrasjon, samtidig som samfunnet går glipp av verdifull arbeidskraft. Flere innvandrere bør få muligheten til å vise seg frem. 

ARAS MOHAMAD, frisør

I 2015 kom jeg til Norge som asylsøker. Den første tiden bodde jeg på asylmottak i Vadsø, mens jeg ventet på svar på min søknad om oppholdstillatelse. På mottaket jobbet jeg som resepsjonist og som frisør samtidig som jeg forsøkte å lære meg norsk. I 2017 fikk jeg oppholdstillatelse og flyttet til Asker hvor jeg begynte å søke etter jobb samtidig som jeg gikk på introduksjonskurs.

Jeg føler meg både heldig og veldig takknemlig for mulighetene jeg har fått i det norske samfunnet. Etter utallige søknader, og et praksisopphold, så var jeg heldig å få en fast stilling. Jeg er på jobb hver dag, sparer en del penger og har mål om å kjøpe en leilighet i løpet av 2020. I tillegg går jeg på skole for å skaffe meg generelle studiekompetanse.

Mine første år i landet har gitt meg mange erfaringer og tanker som jeg ønsker å dele. Fellesnevneren er at Norge kan bli enda bedre på integrering.

les også

Ber regjeringen om mindre hard retorikk om innvandrere og muslimer

Mange innvandrere kommer seg ikke i jobb. I 2018 var 34 prosent av innvandrerne mellom 20 og 66 år uten jobb, ifølge Statistisk sentralbyrå. Dette representerer først og fremst en mulighet for Norge, siden det er masse uforløst arbeidskraft i denne gruppen.

For min egen del var det først når jeg fikk meg en fast jobb at mitt liv i Norge startet på ordentlig.

Det er gjennom jobben jeg praktiserer og lærer norsk. Det er gjennom jobben jeg møter og blir kjent med andre mennesker. Det er gjennom jobben jeg lærer om det norske samfunnet. Det er gjennom jobben jeg får muligheten til å bygge meg et liv. Det er gjennom jobben jeg får muligheten til å gi noe tilbake til Norge.

Derfor er det så viktig å få innvandrere raskt i arbeid. Det kan ikke være slik integreringen skal skje før arbeidet. Integreringen skjer samtidig med arbeidet.

Dessverre kjenner jeg flere som har vært i Norge i mange år, men som ikke kommer i jobb uansett hva de gjør. Det skaper frustrasjon og hjelpeløshet, en følelse jeg har kjent på selv.

Mange innvandrere har av naturlige årsaker ikke formelle papirer på sin kompetanse. Når de ikke får muligheten til å vise hva de kan så stopper integreringen, samtidig som Norge går glipp av nyttig arbeidskraft.

les også

Slik ble Vinje en vinnerkommune

Pluss content

Når jeg søkte på min nåværende jobb, som frisør, ble jeg kalt inn til en «klippeprøve». Det viktigste for arbeidsgiveren var mine praktiske ferdigheter – ikke om jeg hadde et diplom fra hjemlandet. Dette ga meg en mulighet som mange andre ikke får. Flere arbeidsgivere burde gjennomføre praktiske vurderinger av kompetanse.

Retten til arbeid er en menneskerett og er nedfelt i den norske grunnloven. I dagens system har ikke alle mennesker i Norge denne rettigheten. Asylsøkere og ureturnerbare asylsøkere holdes utenfor.

Det er mange asylsøkere som har lyst til å jobbe men som ikke har lov, fordi de ikke har fått midlertidig arbeidstillatelse. Det kan ta lang tid å få avgjort en søknad, og denne perioden bremser integreringsprosessen.

De fleste asylsøkere kan og vil bidra i samfunnet fra første stund. Ved å gi asylsøkere lov til å arbeide vil integreringen komme i gang tidligere og flere bedrifter vil få dekket behovene sine.

Introduksjonskurset ga meg et godt grunnlag for å forstå Norge og for å bli en god medborger. Menneskene jeg møtte da jeg kom til Norge var både hjelpsomme og hjertelige. At jeg har fått en jobb har imidlertid vært avgjørende for at jeg kan integrere meg i det norske samfunnet. Flere bør få den samme muligheten.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder