Leder

De sterkes rett

Av VG Leder

BLOKKERER: President Donald Trump, her fra et møte med Kinas president Xj Jinping i 2017, undergraver arbeidet i Verdens handelsorganisasjon (WTO). Foto: NICOLAS ASFOURI / AFP

President Donald Trump er ansvarlig for at Verdens handelsorganisasjon (WTO) ikke lenger har en domstol som kan løse handelskonflikter mellom 164 medlemsland. Dette er en villet politikk fra en amerikansk president som vil svekke sentrale multilaterale institusjoner.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Noe av det mest skadelige Trump så langt har gjort som president er å undergrave internasjonal rettsorden og organisasjoner som USA tidligere har vært med på å bygge opp. Multilaterale organisasjoner som WTO gir rammeverk og regler som alle må følge, i tillegg til mekanismer for å løse tvister. Det er av uvurderlig betydning for små og middelstore land som Norge.

les også

Dragen viser makt i Europa

Krisen i WTO har oppstått fordi USA siden 2017 har blokkert for utnevnelsen av nye dommere til en ankeinstans for handelskonflikter. To av tre dommerne gikk av med pensjon tirsdag og domstolen kan derfor ikke lenger fungere som tidligere. Slik forsvant en viktig uavhengig instans for å kunne regulere verdenshandelen. Det åpner i stedet for den sterkestes rett. Den sterke part i handelen mellom to parter vil alltid være USA, som da kan diktere betingelsene uten hensyn til WTOs dommerpanel i Geneve. Og hvis ikke USA bryr seg om WTO er det stor fare for at andre land vil bryte internasjonale handelsavtaler, hvis de heretter kan gjøre det ustraffet.

les også

Verden uten ordensmann

Trump har en forestilling om at andre land i lengre tid har utnyttet USA økonomisk. Han har trukket USA fra multilaterale handelsavtaler og truet med å gå ut av WTO. Hele ideen om et regelstyrt, flernasjonalt handelssystem er satt i fare, som EUs WTO-ambassadør Joao Aguiar Machado påpeker. Det er også et paradoks at USA river ned handelsorganisasjonen ettersom amerikanerne var de viktigste pådrivere for å etablere generalavtalen om toll og handel (GATT) i 1947 og etterfølgeren WTO for 25 år siden. Det multilaterale systemet har tjent USA godt i etterkrigstiden, økonomisk og politisk. I stedet for å undergrave WTO bør organisasjonen reformeres. Regelverket er ikke blitt oppdatert på 25 år. Det var før Kina ble medlem og landets økonomiske vekst og handel skjøt fart. Forandringer er nødvendige for å bevare WTO.

Norge har sammen med EU og Canada forsøkt å spille en konstruktiv rolle ved å foreslå en midlertidig tvisteløsningsordning i WTO. Problemet er at det ikke vil fungere dersom ikke verdens største økonomi er med.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder