Leder

Liv og lære i Sp

Av VG Leder

ELITE-VÅS: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum bør parkere elite-retorikken. Foto: HELGE MIKALSEN

Når hestehandlerpartiet Sp forhandler politiske verv og godtgjørelser, er det plutselig ikke så mye snakk om elite, skyhøye lønninger og maktkonsentrasjon lenger.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Velgere som vil vite mer om Senterpartiets syn på liv og lære, kan se til Sunnfjord kommune. Der krevde Sp varaordfører i full stilling og at hun skulle avlønnes på statsrådsnivå: 1,3 millioner kr.

Sp gjorde et godt valg, og det er dem på alle måter vel forunt å få uttelling i form av posisjoner. Politikk handler tross alt om å tilegne seg makt, og bruke makten til å gjennomføre politiske program. Det er bemerkelsesverdig at maktarroganse ble Senterpartiets første signal.

Sp er et maktparti og et styringsparti. Det er også et næringsparti og et særinteresseparti. For Sps troverdighet bør kanskje partiledelsen og stortingspolitikere på autopilot nå vurdere å parkere den pinlige elite-argumentasjonen. Eliten er ifølge Sp alltid «de andre». Sp er de nærmeste til å vite hvor tøvete dette er, og burde for skams skyld, om ikke annet, holde seg for gode til å knabbe Frp-retorikk fra nederste hylle.

les også

En frittgående broiler

Det sitter, og har sittet, en rekke toppledere og sentrale beslutningstakere i norsk landbruk, foredling, energiproduksjon og andre viktige nasjonale og regionale virksomheter, som har politisk oppvekst og fartstid i Sp. Ingen ting galt med det. Sp er et parti begunstiget med mange flinke folk som har gjort rett og skjel for seg i samfunnsutviklingen. Hvorfor ikke vedkjenne seg dette?

Vi har ingen ting med å gi Sp råd, og kjenner vi Sp rett vil de heller ikke ha noen fra oss. Vi tillater oss likevel å påpeke inkonsekvens som kan bety noe for potensielle velgere. Et Sp som tror at saker som varaordfører-avlønningen i Sunnfjord glir vekk bare man ifører seg den samme teflonkappen som Trygve Slagsvold Vedum vant lokalvalgkampen med, har forregnet seg.

les også

Senterpartiet håver inn ordførere i Trøndelag og Nordland

Sp har god erfaring fra å styre norske kommuner og fylkeskommuner, og vet inderlig vel at nærskoler, sykehjemsposter og fødetilbud er blitt lagt ned også på deres vakt. De kommende to år vil vise at slik fortsetter det. Senterpartiets nye ordførere har ikke mer penger i potten enn forgjengerne, og må prioritere like hardt. Skal grendeskolen bestå, må noe annet vike. Skal eksportrettet næringsliv i distriktene overleve, må vi ha en EØS-avtale. Skal små kommuner ha et forsvarlig barnevern og tilgang til spesialkompetanse, må noen slå seg sammen.

les også

EØS-avtalen sikrer norske arbeidsplasser

I valgkampen klaget Sp over trang kommuneøkonomi, men krevde glatt varaordfører på direktørgasje. Lønnsfesten i Sunnfjord ble avlyst etter press. Det var ikke Sps fortjeneste.

Velgerne bør merke seg hvilke partier som frem mot stortingsvalget om to år snakker om konkrete saker og foreslår løsninger, og hvem som utelukkende tegner populistiske fiendebilder.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder