SVARER: Helseminister Bent Høie.

SVARER: Helseminister Bent Høie. Foto: Krister Sørbø

Debatt

Vi verken sparer eller sentraliserer

To små fødestuer har blitt lagt ned de siste seks årene. Årsaken var få fødsler og problemer med å opprettholde et trygt tilbud. Lederen i Jordmorforbundet mener nedleggelsene beviser at regjeringen sentraliserer og sparer i fødselsomsorgen. Det er det lett å motbevise.

BENT HØIE, helseminister.

Vi vil opprettholde et desentralisert fødetilbud i Norge. Derfor har det bare skjedd svært små endringer i fødetilbudet under denne regjeringen.

Da Stoltenberg-regjeringen styrte landet ble det lagt ned seks fødesteder. Da Bondevik II-regjeringen styrte ble det besluttet å legge ned seks fødesteder.

Under denne regjeringen har det bare blitt lagt ned to små fødestuer.

Hanne Schjelderup i Jordmorforbundet mener likevel det beviser at vi sentraliserer og kutter i fødselsomsorgen for å spare penger.

Hun kan ikke ha fått med seg at nedleggelsene av fødestuene i Odda og Mosjøen skyldtes en kraftig reduksjon i antall fødsler og problemer med å opprettholde forsvarlige fødetilbud.

les også

Jo, regjeringen sentraliserer og kutter i fødetilbudet

I Odda diskuterte man om man skulle opprettholde en jordmordrevet fødestue. Det ønsket ikke Schjelderups kolleger. Jordmødrene på tettstedet mente det ville være uforsvarlig hvis det oppsto komplikasjoner i forbindelse med fødsler. Den endelige nedleggelsen av fødetilbudet i Odda var en avgjørelse som ble støttet av jordmødre, gynekologer og helseforetak.

På fødestua i Mosjøen fant det sted 57 fødsler i 2010. Fem år etter var antallet halvert. Stadig flere kvinner i nærmiljøet foretrakk sykehusene i Sandnessjøen eller Mo i Rana framfor fødestua når de skulle sette barn til verden. Det var utfordringer med å opprettholde både kvaliteten og bemanningen. Beslutningen om å legge ned fødestua skjedde lokalt. Begrunnelsen var forsvarlighet – ikke sentralisering eller sparing. 

les også

La oss føde i fred!

Lederen i Jordmorforbundet hevder også at prosessene og debattene om fremtidens sykehustilbud i Innlandet og på Helgeland er bevis på regjeringens sentraliseringsiver. Schjelderup kan ikke ha fått med seg at prosessene begge steder er lokalt initiert og finner sted fordi fagfolk, politikere og innbyggere ønsker å belyse og diskutere ulike alternativer.

Målet vårt har aldri vært å sentralisere eller spare penger på fødetilbudet til landets kvinner. Tvert imot. Vi har økt overføringene til sykehusene hvert eneste år og vi har økt antall jordmødre ute i kommunene for å gi kvinner bedre oppfølging før og etter fødsel.

les også

En fødselsomsorg i revers

Vi ønsker å få ned antallet transportfødsler. Med tettere oppfølging av kvinner som venter barn kan vi fange opp flere svangerskap med komplikasjoner og flere svangerskap der det er risiko for at fødselen vil skje fort og uventet. Flere jordmødre ute i kommunene er også viktig for å sikre kvinner med lang reisevei følge til fødestedet. 

55.000 kvinner føder barn i Norge hvert eneste år. De aller fleste føler seg trygge og blir godt ivaretatt av flinke fagfolk. Men ikke alle kvinner opplever fødselen slik.

Det er erfaringer vi skal vi lytte til, og bruke til å gjøre fødetilbudet vårt bedre. Ikke til å stemple hele fødetilbudet som ubrukelig. For det er faktisk blant de beste i verden.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder