ENGASJERER SEG: Amina Selimovic er initiativtager for opprettelse av en inkluderende moske i Oslo. Foto: UiO

Debatt

Vi trenger inkluderende moskéer i Norge

Flere norske samfunnsdebattanter har løftet fram og ytret ønske om å opprette moskeer med prefiks liberal, kvinnelig, eller feministisk. De tiltakene viser at det er et behov for et alternativ i tillegg til de etablerte moskeene.

AMINA SELIMOVIC, Ph.d.-kandidat, Islamsk universitets teologi, Det teologiske fakultet, Universitetet Oslo.

De siste 10-20 årene har det i Europa vært en oppblomstring av initiativer som retter søkelys på sosial rettferdighet, nytolkning og nytenkning med utgangspunkt i Koranen. Det er ikke slik at lignende tiltak ikke har eksistert før, men samtidig er det nye nyanser i tiltakene.

Som det at kvinner har ledende posisjoner, både som forvaltere, lærde, og bønneledere. Som at det sette søkelys på miljøspørsmål og ekskludering av enkeltmennesker og grupper. Det å finne sin plass i en forsamling som aksepterer en, og som anerkjenner samfunnet og realitetene en lever i, er drivende faktorer bak initiativene. Disse faktorene er viktige for meg også, og derfor ønsker jeg her å introdusere et forsamlingsalternativ: Inkluderende moske. 

les også

Id-feiring og muslimsk giverglede

En inkluderende moske er både et fysisk sted og en forsamling. Det er et fysisk sted der en forsamling møtes for bønn, spirituelt påfyll og konstruktiv samtale. Det er en forsamling som er åpen, inkluderende, og som aktivt tar del i samfunnet.

Hvorfor trenger vi inkluderende moskeer i Norge? Flere norske samfunnsdebattanter har løftet fram og ytret ønske om å opprette moskeer med prefiks liberal, kvinnelig, eller feministisk. De tiltakene viser at det er et behov for et alternativ i tillegg til de etablerte moskeene.

For min del har det engelske Including Mosque Initiative (IMI) vært en tiltalende måte å organisere en forsamling på. Både når det gjelder selve organiseringen av forsamlingen, som er fullt ut inkluderende, og når det gjelder aktiviteter de tilbyr, det være seg bønn, diskusjonssirkler og workshops. IMI har både kvinnelige og mannlige bønneledere med intensjon om å bygge ned patriarkalske kjønnsroller.

les også

En internasjonal vekker

Inclusive Mosque Initiative ble opprettet i 2012 og har sin base i London. En introduksjon til hvorfor IMI ble satt i gang i sin tid kan høres som en TED-talk på Youtube. I foredraget legger en av IMIs frontfigurer, Halima Gosai Hussain, tydelig fram bakgrunnen for og målene med moskeens organisering.

Hovedgrunnen må kunne sies å være for å bekjempe utenforskap. IMI var initiert av Tamsila Tauqir og Dervla Zaynab Shannahan, som ønsket å skape et sted de selv savnet; et sted der de kunne komme og føle seg velkommen, møte likesinnede og få åndelig påfyll. Dette er en forenkling av hva som står på IMIs nettside og hva som kommer fram i de forskjellige fora IMI deltar i. Kjernen er at Tauqir og Shannahan ønsket å være del av et felleskap som bygget dem opp, og hvor de kunne møte opp «slik de er». Dette ønsket de for seg selv og for andre marginaliserte. IMI bygger dermed på prinsippet om inkludering, og har et klart teologisk ståsted i alle sine valg. I dag har IMI-ideen spredt seg til flere land i verden, bl.a. Malaysia og Pakistan.

les også

VG på innsiden av sultanens rike

Pluss content

IMI jobber aktivt med å få ned skillelinjer mellom mennesker, om det så er sekteriske eller nasjonale. Alle er velkommen. Det å invitere “andre” er ikke nytt for moskeer, men samtidig er det nytt da fokuset er rettet mot inkludering av marginaliserte grupper, som for eksempel skeive muslimer. Inclusive Mosque Initiativet ønsker å gi et tilbud til samfunnet som helhet, og ikke bare muslimer.

Vi trenger en forsamling ala IMI for å bygge videre på felleskapet i Norge. Et felleskap i hvilket vi har så mange muligheter til å være gode mot hverandre, lære av hverandre, og bygge hverandre opp. Vi er heldige som bor i Norge hvor vi kan være muslimer i forskjellige former; «bare» muslim, muslim og skeiv, muslim med og uten prefiks og/eller sekterisk tilhørighet.

Samtidig er dette også samfunn hvor mange av oss er ensomme og føler liten tilhørighet til de etablerte moskémiljøene, og/ eller er ekskludert og ikke aksepter på grunn av legning, bare for å nevne noen faktorer.

Hva vil det bety helt konkret om vi etablerte inkluderende moskeer i Norge? En inkluderende moské ala IMI er bygget på prinsipper om inkludering, utvikling og læring. Den vil være et sted der mennesker, muslimer og ikke-muslimer, vil kunne møtes i forskjellige konstellasjoner for å tilbe, lære av hverandre, utfordre hverandre, og ikke minst akseptere og omfavne hverandres ulikheter som medmennesker. En inkluderende moské vil være en moské med føttene godt plantet i det samfunnet det befinner seg i.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder