BARE HALVE SANNHETEN?: Hans Petter Graver overleverer granskingen av ulykkesrapportene i Statens vegvesen til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp)

BARE HALVE SANNHETEN?: Hans Petter Graver overleverer granskingen av ulykkesrapportene i Statens vegvesen til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) Foto:Robert S.,VG

Kommentar

Saboterte Gravers graving

Granskingen av Statens vegvesen og ulykkesrapportene, ble
sabotert av veivesenet. Kommer samferdselsministeren til å akseptere det?

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Rapporten om hvordan Statens vegvesen hemmeligholdt ulykkesrapporter fra politi, rettsvesen og pårørende, bekrefter at etaten har bortimot null forståelse for grunnleggende prinsipper om offentlighet. Vegvesenet har betraktet offentlig informasjon nærmest som sin egen eiendom, og jobbet systematisk for å ikke dele den med andre. Heller ikke med et granskingsutvalg oppnevnt av Regjeringen.

At veivesenet gikk langt for å holde ulykkesrapportene hemmelig, visste vi før granskingsrapporten kom. Det ble avslørt av VG i sakene som utløste granskingen. Men også granskerne, med den svært erfarne jusprofessor Hans Petter Graver i spissen, ble motarbeidet av Statens vegvesen. Dokumenter ble ikke utlevert, referater fra møter ble holdt tilbake fordi veivesenet mente de ikke var relevante for granskingen.

LES OGSÅ: HOLDT TILBAKE SENTRALE DOKUMENTER

At den som blir gransket selv kan avgjøre hva som er relevant for granskerne er et nytt prinsipp i norsk forvaltning. Inspirasjonen til dette kommer kanskje fra Qatar, Russland, FIFA eller andre land og institusjoner Statens vegvesen mener er demokratiske fyrtårn.

Resultatet er en granskingsrapport som i beste fall bare kommer delvis ned i materien. For eksempel har granskerne ikke klart å finne ut hvordan en famøs instruks om å automatisk avslå alle begjæringer fra politiet om å få se ulykkesrapportene, ble til.

LES OGSÅ: BLE DØMT FOR BILDRAP, FEM ÅR SENERE FIKK HAN VITE AT VEGVESENET MENTE VEIEN HADDE EN DEL AV SKYLDEN

Jeg synes det er merkelig at erfarne granskere og jurister som Hans Petter Graver og advokat Berit Reiss-Andersen aksepterte denne sabotasjen. Graver sier han aldri har opplevd maken, han kunne truet med å trekke seg fra granskingen hvis ikke samferdselsministeren sørget for at utvalget fikk det de ba om.

VG AVSLØRER: ULYKKESRAPPORTENE INGEN SKULLE FÅ SE

Isteden har vi fått en granskingsrapport som utvalget selv maner kan være mangelfull, fordi det kan finnes viktig dokumentasjon som er holdt hemmelig for dem.

Hvis noen var i tvil så bekrefter også selve granskingsprosessen at Statens vegvesen systematisk handler i strid med sentrale prinsipper for offentlighet. Det er en forvaltningskultur som ikke bør aksepteres i Norge. Det vitner også om forakt for grunnleggende demokratiske verdier.

Hvis regjeringen mener alvor med alle sine fraser om åpenhet og innsyn, så har den i denne saken en god anledning til å demonstrere det. Dessverre tyder statsråd Ketil Solvik-Olsens respons på rapporten på det motsatte. Konfrontert med granskernes problemer med å få informasjon, slengte han ut noen luftige og generelle fraser om offentlighet, og så tok han helg.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder