Foto:Tegning: ROAR HAGEN,VG

DEBATT: Bønnerop fra minaretene

MENINGER

Det er på tide å ta et oppgjør med vår egen paranoia vis-à-vis islam. Å godta bønnerop fra moskeene, vil gi muslimene en trygg følelse av tilhørighet.
Alt vi kan gjøre for å gi muslimene en erfaring av likeverd og tilhørighet er med på å forebygge radikalisering.

debatt
Publisert:

PER FUGELLI, professor i sosialmedisin
Jeg har ikke Gud, men jeg har alltid vært glad i kirkeklokker som kimer. I Stavanger, på Værøy og Røst og på Grønland i Oslo kaller kirkeklokkene til gudstjeneste hver søndag klokken 11. Da tenker jeg: Så lovende at Det hellige ennå finnes og at mennesker går til gudshuset sitt for å takke eller be til en Allmakt.
Fra Istanbul, Damaskus og Timbuktu har jeg lignende vakre minner. Her er det Muezzinen som med bønnerop, azan, fra minareten kaller til møte med Allah i moskeen.

Grunnlovens § 16


Nå har jeg bodd på Grønland i Oslo i 23 år. Her er sikkert et dusin moskeer og mange tusen nordmenn med muslimsk tro. Men aldri har jeg hørt azan fra minaretene kalle til fredagsbønn.Det er underlig, for Grunnlovens paragraf 16 fastslår at: «Alle Indvaanerne av Riget have fri Religionsøvelse. Den norske kirke, en evangelisk-luthersk Kirke, forbliver Norges Folkekirke. Alle Tros- og Livssynssamfund skal understøttes paa lige Linje.»
Vi setter likeverd, rettferdighet og ytringsfrihet høyt i Norge. Bør ikke da de muslimske menighetene ha samme rett til å kalle til gudstjeneste med sitt lydbilde, azan, som de kristne med sin klokkeklang?
I år 2000 søkte moskeen World Islamic Mission om tillatelse til å komme med bønnerop før fredagsbønnen. Det ble et hellig rabalder. Fremskrittspartiet gikk som vanlig i fistel og panikk. Carl I. Hagen fremmet, nærmest som øyeblikkelig hjelp, forslag i Stortinget om Lov mot bønnerop fra minareter.
Kristelig folkeparti-høvdingen Gunnar Prestegård, begrunnet sin motstand slik: «Gud har kun én ambassadør, det er Jesus. Han har en unik posisjon, og Muhammed rekker ikke opp til anklene på ham.»

Kryptisk vedtak

Oslo kommune fattet et kryptisk vedtak som åpnet for bønnerop, såfremt bønneropene ikke strider mot reglene for helsefarlig støy!

Slik ble religionsfriheten i Grunnloven underordnet helseetatens forskrift om forurensende støy.
Etter det har det vært stille. Stille fra minaretene, stille fra de muslimske lederne. I dag fremføres det tradisjonelle bønneropet innendørs. Jeg tror imamene ønsker seg bønnerop fra minaretene før fredagsbønnen, men kanskje er de redde for å provosere den norske folkesjelen? De kan frykte at Allah-o-akbar, Allah er stor, fra minareten vil forsterke vrangforestillingen om snikislamisering.

Mistanke og isolasjon


Hvis muslimske miljøer får en følelse av å bli sett på som uønsket eller truende, kan de fort isolere seg. Mistanke og motvilje kan vokse i lukkede rom i stedet for tillit og åpenhet i storsamfunnet.
Vi vet at en årsak til radikalisering er opplevelsen av at islam blir sett ned på, at muslimenes verdighet blir angrepet, at du ikke er trygg og godtatt i den norske flokken.

Likeverd

Alt vi kan gjøre for å gi muslimene en erfaring av likeverd og tilhørighet er med på å forebygge radikalisering. Å tillate bønnerop fra minaretene vil være et bevis på at vi behandler mennesker og guder rettferdig i dette landet.
Så vil noen, forsiktig og velment, si: Men Norge er ikke modent. Det er for tidlig. Bønnerop fra moskeene vil bli forbundet med «hva var det vi sa, nå kommer de og tar landet vårt», og det som verre er, IS.
Mitt svar vil være: Nettopp derfor må vi gjøre det NÅ. Det er på tide å ta et oppgjør med vår egen paranoia vis-à-vis islam.

«Allah er stor»


Vi må bryte vrangforestillingene som forbinder «Allah er stor» med terror, halshugging og barnebruder. Allah er stor for de 150 000–200 000 fredelige, gode, arbeidsomme mennesker med muslimsk tro her i landet. Den første moskeen i Norge ble bygget i 1974. Det har ligget en lummer taushet over bønneropsaken i 41 år.
Hvis vi ikke er modige nå, blir spørsmålet om bønnerop bare liggende og trykk-koke under lokk. Da bestyrker vi, ved vår egen taushet og stillheten fra minaretene, at vi ser på islam som en annen sort religion. Da sier vi til muslimene at deres tro ikke fortjener likebehandling, at religionen deres skal bedømmes etter regelverket for forurensning og støy.

Tilhørighet


Å godta bønnerop fra moskeene, vil gi muslimene en trygg følelse av tilhørighet. Det vil være en gladmelding som kan mildne det klima av kulde og frykt de tidvis har vært utsatt for.
«Mangfold og raushet gjør Oslo til landets beste by å bo i», sier Fabian Stang. Raymond Johansen har også vist seg som en rettferdig mann.Det vil være stas om begge vil gjøre bønnerop fra moskeene til en valgkampsak – for likeverd mellom religionene, for respekt til muslimene

Her kan du lese mer om