NYE IDEER?: - For meg handler sosialisme om å innse at de gode ideene ikke nødvendigvis følger tykkelsen på lommeboka, bosted eller vennekrets. Det handler om å spre eierskapet, ikke konsentrere det på færre aktører, skriver kronikforfatteren.Tegning: ROAR HAGEN

Debatt

Kronikk: Eierskap fra venstre

Det er tid for idédebatt blant kommunister i Skandinavia. I løpet av noen uker har både partiet Rødt og deres danske forbilder startet debatt om sine prinsipprogrammer.

ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

Andreas C. Halse, leder i Sosialistisk Ungdom

Det er lett å angripe og latterliggjøre synet på væpna revolusjon, hyllingen av Mao, ønsket om oppløsning av stortinget og andre autoritære standpunkter. I tillegg til de åpenbare autoritære trekkene medfører ideologien også med seg en fordeling som er minst like dårlig som den vi har i dag.

Kjernen i moderne kommunisme, til forveksling lik gammel kommunisme, handler ifølge mange av forslagene om å forby privat eierskap over bedrifter og virksomheter.Den totale avvisningen av privat eierskap vil skape en mer ensrettet elite.

Spre eieskapet

Andreas C. Halse.

Retten og muligheten til å starte og drive bedrifter handler i stor grad om å spre makt og eierskap i økonomien. Konsekvensen av å forby privat eiendomsrett vil være å samle mer makt på færre hender og frata muligheter for mange hardtarbeidende mennesker.

For meg handler sosialisme om å innse at de gode ideene ikke nødvendigvis følger tykkelsen på lommeboka, bosted eller vennekrets. Det handler om å spre eierskapet, ikke konsentrere det på færre aktører.

God sosialisme handler ikke om å frata folk livsverket sitt, men å gjøre det lokale treningssenteret i stand til å overleve i kampen mot kjedene, om å gi bygdegründeren støtte til å kunne løfte hele lokalsamfunnet sitt og gi den gode ideen mulighet til å komme til live uten flere generasjoner med familierikdom i ryggen.

Monopol

Et statlig monopol er fortsatt et monopol. Monopoler kan forsvares under helt spesielle forutsetninger, gitt streng demokratisk kontroll. Uavhengig av hvordan man praktiserer demokratiet og økonomien vil det imidlertid være vanskelig å komme seg rundt at ethvert monopol vil samle mye makt på få hender. Den frie retten til å danne og drive egne bedrifter handler om muligheten til å kunne utfordre det bestående.

Alle som har en god idé, som ser forbedringspotensialet i en bransje eller som mener eksisterende bedrifter tar seg for godt betalt skal fritt kunne ta opp kampen med det bestående uten å måtte gå omveien om et statlig byråkrati, kjenne de rette folkene eller ha den riktige utdannelsen.

Det som derimot er nødt til å være en statlig oppgave er å regulere bransjene og konkurransen på en slik måte at det verner om de små, sikrer like muligheter og hindrer store aktører, offentlige som private, å misbruke sin makt.

Inn på eiersiden

Det er opp gjennom årene fremmet en rekke forslag til andre eierformer i næringslivet enn det private eierskapet. Jeg er i utgangspunktet positiv til å legge til rette for at arbeidere kan eie bedrifter i felleskap eller at offentlige myndigheter tar et større ansvar i enkelte sektorer.

Jeg synes imidlertid den type modeller bør velges av arbeidsfolk som ønsker ansvaret og muligheten, ikke påtvinges alle ved hjelp av et forbud og påbud.

Både statlige eierstrukturer og eierskap organisert gjennom kollektive former vil medføre enkeltindivider som utøver stor makt på vegne av mange. En ensretting av eierskapet i økonomien til disse formene vil få stor betydning for hvem som får makt i samfunnet. De som klarer å lykkes i slike organisasjoner vil trolig være veldig mange av de samme som klarer og karre seg opp og frem i poltikken og det offentlige i dag. Folk med spisse albuer, store personlige nettverk og høy organisatorisk kapital.

Noe av det vakreste med den frie retten til å starte for seg selv er at alle i teorien kan gjøre det.

I en verden som ser seg stadig blindere på stadig høyere formelle krav, så kan livserfaring, pågangsmot og målrettet hardt arbeid være nok til å lykkes for den lille gründeren med store drømmer.

Feilslutning

Det er en grov feilslutning å mene at venstresidens oppgave er å sørge for at staten skal eie alt eller at vi skal tvinge alle arbeidsfolk til å bli aksjonærer i bedriftene. Virkelig rettferdighet og like muligheter sikrer vi gjennom å sørge for at alle som er villige til å jobbe hardt skal ha muligheten til å lykkes.

Muligheten til å eie og drive en bedrift skal hverken begrenses av manglende familierikdom eller manglende nettverk og organisatorisk kapital.

Jeg vil ha et samfunn der de som ser en god ide eller mulighet til å konkurrere mot en gigant kan gripe den på dagen. Der evner, ideer og egen innsats er mer avgjørende enn arv, vennekrets, bosted eller lommebok for om drømmen din får sett dagens lys. Jeg vil bo i et land der eierskap er en mulighet for flere, ikke færre.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder