- I VGs intervju med Ubaydullah Hussain fremsto han mer som en talsperson for ISIL i Norge enn for «Profetens Ummah» som startet som en dårlig organisert gjeng uten et klart mål og ressurser å bygge på, skriver forfatterne. Foto:Uncredited,Ap

Debatt

Debatt: Gratisreklame for ekstremisme

I går hadde VG et 43 minutter langt intervju med Ubaydullah
Hussain, talsperson for gruppen som kaller seg «Profetens Ummah». I intervjuet fikk Hussain fritt spillerom til å snakke om deres ideologi og forhold til den såkalte «Islamske staten». Seansen gikk for seg uten kritisk oppfølging. Det er farlig!

ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

Linda Alzaghari og Yousef Bartho Assidiq, Minotenk - minoritetspolitisk tenketank.

I Minotenk jobber vi bredt med forebygging av radikalisering og ekstremisme. Vi har et tett samarbeid med førstelinjetjenesten, som politi og barnevern. En del av arbeidet vårt går ut på å snakke med ungdommer som sitter på gjerdet, såkalte hangarounds som er tiltrukket av ekstreme ideologier og samholdet det gir å kjempe for en sak større enn dem selv.

Snarvei

Mange av disse ungdommene har blitt sviktet i løpet av oppveksten, både fra egen familie og det offentlige systemet. Noen er ute etter hevn og andre er bare ute etter et sted å tilhøre. Andre igjen er ressurssterke, men sliter med å finne en mening i tilværelsen. De er spenningssøkende, fascinert av vold og noen også søker makt og berømmelse. De karismatiske lederne kan lett bli til en etterlengtet tydelig og omsorgsfull voksenperson, samtidig som de også tilbyr snarveier til frelse – mange ungdommer har et langt «synderegister» de bekymrer seg for. De tror jihad kan fungere som en direktebillett til evig liv. Det er et komplisert bilde, og psykiske faktorer som mangel på empati, narsissiske og antisosiale trekk er også viktige.

Nå har «Profetens Ummah» et manifest sponset av VG som de kan bruke til å spre rundt på internett og fascinere identitetssøkende ungdom med. De lover trygghet, brorskap og et klart mål. Ubaydullah Hussain er usmakelig for de fleste – men for noen er han en modig leder som tørr å snakke makta midt i mot.

Bevisst propaganda for ISIL

Dette er en bevist strategi fra den såkalte Islamske staten (IS), og deres propagandaapparat i Vesten. I dette intervjuet fremstår Ubaydullah Hussain mer som en talsperson for IS i Norge enn for «Profetens Ummah» som startet som en dårlig organisert gjeng uten et klart mål og ressurser å bygge på.

Som vi så i intervjuet og måten «Profetens Ummah» har utviklet strategien sin på de siste månedene, er det tydelig at de har tilpasset seg propagandamodellen til IS ved å dele ut flyers i storbyene, holde appeller på sentrale steder og skape overskrifter gjennom provokasjon. Materialet blir stadig mer spisset, målrettet og med en profesjonell og «sexy» grafikk som appellerer til unge, som ironisk nok spiller på kjente referanser til vestlig populærkultur.

Det er viktig å forstå at «Profetens Ummah» ikke prøver å vinne hjertet til hele befolkningen eller til det muslimske samfunnet i Norge. De ønsker å nå ut til 2-3 stykker ved hvert stunt de utfører. Ett av målene til IS er å gjøre det så vanskelig for sårbare muslimer å bo i vesten at de vil føle seg tvunget til å emigrere. De ønsker at muslimer skal se på vesten og det norske samfunnet som en fiende og den beste måten å gjøre det på er ved å fremprovosere reaksjoner fra samfunnet som føles på kroppen på vilkårlige muslimer.

Underlig redaksjonelt valg

Vi reagerer sterkt på at VG legger ut et så langt og omstendig intervju uten at det møtes med tilstrekkelig kritisk journalistikk som utfordrer innholdet i intervjuet. (Denne teksten ble skrevet like før VG publiserte et intervju med terrorforsker Lars Gule, red. anm.) Spesielt med tanke på at Hussain flere ganger i intervjuet hevder å tale på vegne av majoriteten av norske muslimer.

Vi synes det er skremmende at Ubaydullah Hussain i løpet av 43 minutter ikke én eneste gang blir konfrontert med at norske muslimer har tatt tydelig avstand til organisasjonen og ideologien de står for.

Slike mediestunt skaper skarpere fronter og polarisering, både mellom ulike ekstreme fraksjoner, men også i befolkningen for øvrig.

Det er vanskelig å forstå VGs redaksjonelle valg her, i ivren etter en eksklusiv sak har man i realiteten gjort knefall for propagandaappratet til IS. Bare to dager før intervjuet ble propagandagruppa til «Profetens Ummah» slettet fra Facebook for brudd på deres retningslinjer. De brukte gruppen til å spre trusler, hat, rasisme og bestialske bilder. Da er det forstemmende at de nå får god hjelp til å spre det samme budskapet i landets største avis.

Det eneste positive vi må satse på kommer ut av dette, er at det for alvor blir tatt et massivt oppgjør med «Profeten Ummah», IS og deres menneskefiendtlige og hatefulle ideologi en gang for alle.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder