Leder

VG mener: Strengere krav
til barnevernet

Av VG Leder

BARNEMINISTER: Solveig Horne vil ha nye nasjonale retningslinjer for barnevernet. Foto:Håkon Mosvold Larsen,NTB scanpix

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (Frp) ønsker å stille strengere kompetansekrav til ansatte i barnevernet, skriver Aftenposten. Statsråden støtter Akademikerforbundet som mener det er bekymringsfullt at
kompetansen varierer såpass som den gjør blant de ansatte. Til avisen sier Horne at hun nå vil vurderer nasjonale retningslinjer for barnevernet.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Artikkelen er over fire år gammel

Vi håper selvfølgelig at fagministeren lykkes med å forbedre barnevernet i hele landet, og vil gi henne og regjeringen honnør for at det gripes fatt i dette viktige arbeidet. Solveig Horne har antagelig rett i at det er et behov for mer kompetanse i barnevernet, slik en debatt her i VG i 2011 også belyste, da den rødgrønne regjeringen ble beskyldt for ikke å ta barnevernets nye utfordringer på alvor.

Vi mener det utelukkende er positivt at statsråden har bedt om en gjennomgang av barnevernloven med henblikk på en tidsriktig oppdatering. Som inkluderingsminister vet Horne godt at virkeligheten på dette feltet er annerledes i dag enn da loven ble skrevet og sist revidert.

Når det gjelder statsrådens høyttenkning om nasjonale retningslinjer, er det imidlertid ikke slik at dette overhodet ikke finnes. Barnevernet har mer enn nok av sentrale styringsdokumenter. Det ligger dessuten i sakens natur at hver barnevernssak er unik. Problemet har snarere vært at man har måttet ty til universalløsninger der behovet har vært helt individuelle oppfølginger.

Hornes innskjerpede krav til etaten må derfor konsentreres om kompetansedelen, og der behøver hun ikke lete veldig lenge etter verktøy heller. Det holder at hun finner et brekkjern og bryter opp skuffen hos kollega Torbjørn Røe Isaksen (H) og finner frem tidligere statsråd Tora Aaslands stortingsmelding «Utdanning for velferd: Samspill i praksis» som handler om nettopp dette.

Men enda viktigere er at Horne tar en prat med egne partifeller som synes å ha blitt lunkne i spørsmålet om ny kommunereform. For alt barnevern er lokalt, og det hjelper lite med sentrale kompetansekrav til etatens ansatte hvis kommunene er så små at de hverken er i stand til å opprette eller opprettholde adekvate fagmiljøer.

Barnevernet er, etter vårt syn, et av de sterkeste argumenter for å nytegne kommunekartet og gi innbyggerne i hele landet samme tilgang til relevante og kompetente tjenester. Først da snakker vi om nasjonale retningslinjer som vil ha mulighet til å kunne etterleves i praksis.

Barnevernet er, etter vårt syn, et av de sterkeste argumenter for å nytegne kommunekartet og gi innbyggerne i hele landet samme tilgang til relevante og kompetente tjenester.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder