Leder

VG mener: Kritisk svikt i psykiatrien

Den systematiske underrapporteringen av alvorlig tvangsbruk ved norske sykehus viser hvor lite alvorlig helseforetakene og våre øverste helsemyndigheter har sett på dette.


Det er viktig å huske at det også er en pasientrett å få hjelp når man er for syk til å innse at behandling er nødvendig.

Som VG avslørte i går ble det allerede i 1998 gjort anskrik overfor Helsedirektoratet om manglende registrering av tvangsbruk. I 2016 vet ansvarlige myndigheter fortsatt ikke hvor omfattende denne praksisen er.

Få flere sterke meninger: Følg VG Meninger på Facebook

Fraværet av oversikt impliserer også et fravær av kontroll, som igjen betyr at hverken politisk eller administrativ ledelse oppfatter den eskalerende bruken av tvangsmidler i behandlingen av psykisk syke mennesker som noe urovekkende. Det er en kritisk vurderingssvikt som forundrer oss.

Knapt noen sektor er mer regulert og underlagt strenge kontrollregimer enn helsevesenet. Det er opplagte grunner til det. Å behandle sykdom dreier seg ofte om å ta ansvar for et menneskes liv, det har både medisinske, etiske og økonomiske sider. Det er dessuten så komplisert og komplekst at samfunnet må vite at de man bemyndiger til denne oppgaven har den nødvendige kompetanse og innstilling som ansvaret fordrer.

Dersom helsemyndighetene hadde ment at det var viktig å ha oversikt over de situasjoner der staten med makt tar kontroll over et menneske, ville man ikke bare hatt rutiner for innrapportering av tvangsbruk. Myndighetene ville også hatt sanksjonsmuligheter overfor sykehus som ikke etterkom påleggene. I dag får det ingen følger, for noen, å holde tilbake informasjon om tvangsbruk.

Vi mener det er positivt at helseminister Bent Høie (H) vil vurdere å styrke pasientrettighetene i loven om psykisk helsevern. Samtidig er dette en delikat balansegang. Hvis han gir psykisk syke pasienter en tilnærmet blankofullmakt med lovfestet rett til å avslutte behandling, eller nekte å ta imot tilbud om behandling, vil det kunne komme i konflikt med Helsepersonelloven.

En lege som forstår at pasienten er for syk til å utskrives, men som pålegges å gjøre det fordi loven sier så, vil stå overfor et dilemma som utfordrer det grunnleggende i legeetikken. Det er viktig å huske at det også er en pasientrett å få hjelp når man er for syk til å innse at behandling er nødvendig.

Høie må holde hodet kaldt og hjertet varmt. Han trenger nå å skaffe seg fullstendig oversikt over bruken av tvangsmidler i psykiatrien, og han må pålegge sykehusene å evaluere graden av nødvendighet i hvert enkelt tilfelle. Først når statsråden har det totale bildet kan han vite om det er hensiktsmessig å endre loven i den retning han har tenkt høyt om.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder