REFS: Likestilling handler om noe langt viktigere enn regnestykker. Det dreier seg om å gi menn og kvinner like muligheter og lik frihet, skriver kronikkforfatteren. TEGNING: ROAR HAGEN

Debatt

Mindre prat, mer action, Erna!

Hadde jeg, som Erna Solberg, trodd at coachingråd og
heiarop fra sidelinjen var nok, ville jeg ha nøyd meg med å gi statsministeren et likestillingsråd: «Mindre prat, mer action»

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

Artikkelen er over tre år gammel

KRONIKK: Anette Trettebergstuen, Ap FOTO: ROGER NEUMANN

ANETTE TRETTEBERGSTUEN,stortingsrepresentant (Ap)

Men faktum er at jeg tror ikke prat, gode ønsker og ei heller kritikk, er nok for å få til likestilling. Det trengs handling. Derfor er det forstemmende å nok en gang se at statsministeren i DN 1.november nøyer seg med prat. Solberg har merket seg den totale mannsdominansen i toppen av næringslivet og «legger ikke skjul på at hun er kritisk til rekrutteringsprosessene i børsnoterte bedrifter». Men vil hun gjøre noe med det? Nei.

UNDERSØKELSE: Norge nest best i verden på likestilling

I praksis betyr dette at Norge ledes av en statsminister som ser at kvinner blir forbigått i næringslivet, men som ikke har vilje til å gjøre noe med det.

«Se, men ikke røre» har vist seg å v ære Erna Solberg og regjeringens motto for likestillingspolitikken.

Handlingslammet

Heldigvis er ikke flertallet på Stortinget rammet av den samme handlingslammelsen. Sammen med resten av opposisjonen på Stortinget har Arbeiderpartiet servert Erna Solberg virkemidlene for mer likestilling i næringslivet på et s ølvfat. Da Stortinget behandlet likestillingsmeldingen i vår, foreslo, og vedtok, flertallet mange konkrete tiltak for å fjerne mannsdominansen på toppen i næringslivet. Høyre og Frp stemte mot.

LES OGSÅ: Likelønnsdebatten: Lønnsforskjellene er størst i finansbransjen

Høyre og Frp stemte mot:

– At det skal være minst 40 prosent av begge kjønn i ledergruppene der staten har eierandel, direktorater og statsetater.

– At begge kjønn skal v ære representert med minst 40 prosent av lederne på de øverste nivåene i staten.

– At minst 40 prosent av selskapene der staten har eierandel, skal ha kvinnelig styreleder.

– At systematisk rekruttering av kvinnelige mellomledere skal være en del av det statlige personalarbeidet.

– At statens eierprinsipper for god eierstyring også skal gjelde m ål om likestilling.

Stemte mot

Og de stemte mot Arbeiderpartiet sitt forslag om å kreve at det alltid skal være minst 40 prosent kvinner i alle statlige lederopplæringsprogrammer. Med disse tiltakene på plass vil staten som eier gå foran som et godt eksempel og samtidig bidra til at det blir flere kvinner med ledererfaring som kan være aktuelle for toppjobbene.

FORSKERE: Langt igjen før vi kan kalle oss et likestilt samfunn

Arbeiderpartiet vil også at likestillingsloven skal styrkes, og at alle virksomheter av en viss størrelse skal ha mål for kjønnsbalanse på alle nivåer i bedriften. Regjeringen vil heller fjerne likestillingsloven.

Regjeringspartiene er mot alt som kan virke. Likevel bruker statsministeren harde ord når hun kjefter på n æringslivet for å gjøre for lite.

Hul kritikk

Misforstå meg ikke. Det er absolutt bedre at statsministeren kritiserer og oppfordrer næringslivet til å ta grep enn at hun ikke gjør det. Det er bare det at kritikken blir hul når hun som landets øverste leder ikke vil gjøre noe med problemet. Og når hun selv ikke leverer: Solberg nedsatte selv en regjering der sju av ti i statsrådenes politiske ledelse var menn. Og nå, hele tre år senere, er det fortsatt under 30% kvinner i tunge departementer som finans, olje og energi, samferdsel og justis. Aller dårligst er det i klima- og miljødepartementet, der det er 0 prosent (!) kvinner.

Mangelen på likestilling synes godt i prosenter og andeler. Men problemet handler om noe langt viktigere enn regnestykker. Det dreier seg om å gi menn og kvinner like muligheter og lik frihet.

Det dreier seg om å endre den uretten som blir begått når dyktige kvinner forbigås av mindre kvalifiserte menn i konkurransen om en toppjobb. Det vil ikke Erna Solberg og Høyre gjøre noe med - det vil Arbeiderpartiet.

Mer om

 1. Likestilling
 2. Arbeiderpartiet (Ap)
 3. Erna Solberg

Flere artikler

 1. Historisk likestilling, men: Mæland angriper mannekultur

 2. Regjeringen går inn med minst 100 milliarder i coronakrisepakke til næringslivet

 3. – Det er langt fra sikkert de fire partiene blir enige om å gjøre endringer i abortloven

 4. Pluss content

  Norges mektigste kvinner

 5. Det handler om politikk, ikke taktikk

Fra andre aviser

 1. Aps manglende likestilling

  Fædrelandsvennen
 2. Guteklubben er ikkje død

  Bergens Tidende
 3. Negativ sosial kontroll: «Erna Solberg og Høyre følger nølende etter - igjen»

  Aftenposten
 4. «Det er nå fritt frem for et regjeringsparti å motarbeide egen regjering»

  Aftenposten
 5. Stortingets rikeste skal lede finanskomiteen

  Bergens Tidende
 6. Det er heftig debatt om formuesskatten. Men det er ikke den som bekymrer bedriftseierne mest.

  Aftenposten

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder