SOSIAL DUMPING: – Både utenlandske og norske seriøse virksomheter – og deres ansatte – vil være taperne dersom det åpnes opp for sosial dumping i det norske arbeidsmarkedet, skriver Fellesforbundets leder Jørn Eggum.

SOSIAL DUMPING: – Både utenlandske og norske seriøse virksomheter – og deres ansatte – vil være taperne dersom det åpnes opp for sosial dumping i det norske arbeidsmarkedet, skriver Fellesforbundets leder Jørn Eggum. Foto: Trond Solberg VG

Debatt

Harselas over Høyesterett

Juristene Ulserød og Kinander desinformerer når de hevder at EØS-avtalen gjør det ulovlig å sikre utsendte arbeidstakere lønn etter norske regler.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

JØRN EGGUM, forbundsleder i Fellesforbundet

I en kronikk 13. januar harselerer juristene Torstein Ulserød og Morten Kinander høylytt over Høyesteretts dom i verftssaken – en dom de mener er basert på skrivebordsempirisme og politisk synsing. Det finnes flust av eksempler på politiske regimer som neglisjerer rettsavgjørelser som ikke går i deres støttespilleres favør.

I motsetning til Ulserød og Kinander er vi i Fellesforbundet glade for at norske myndigheter ikke hører hjemme blant disse.

Ulserød og Kinander desinformerer når de hevder at EØS-avtalen gjør det ulovlig å sikre utsendte arbeidstakere lønn etter norske regler.

Tvert imot, dette er kjernen i EUs utsendingsdirektiv, hvor formålet er å sikre arbeidstakerrettigheter og rettferdige konkurranseforhold. På grunnlag av et svært omfattende bevismateriale, fastslo Høyesterett at det er i tråd med EU-regelverket å kreve at utsendte arbeidstakere til Norge ikke selv skal betale kostnadene til reise, kost og losji.

NHO klaget som kjent på dette til EFTAs overvåkingsorgan ESA, som nå har varslet mulig søksmål mot Norge. Dette har vakt oppsikt langt utover Norges grenser, også i EU-parlamentet hvor utsendingsdirektivet er under revisjon.

Dersom ESAs tolkning blir gjort gjeldende, uthules direktivets intensjoner. Også i Øst-Europa har mange land lovregler om dekning av utgifter i forbindelse med utenlandsopphold.

Både utenlandske og norske seriøse virksomheter – og deres ansatte – vil være taperne dersom det åpnes opp for sosial dumping i det norske arbeidsmarkedet.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder