Leder

Kjøp fly som planlagt

VIKTIGSTE INVESTERING PÅ MANGE ÅR: F35 Joint Strike Fighter. Foto: Liz Kaszynski ,

I en ny bok som heter «Angrep eller Forsvar», tar forfatterne Cathrine Sandnes og Ingeborg Eliassen til orde for at Norge skal kjøpe færre kampfly av typen F35 enn de 52 som er planlagt. Pengene som går med til innkjøp og drift av flyene kan ende med å svekke norsk forsvarsevne, hevder forfatterne, delvis med støtte fra kjente størrelser i den forsvarspolitiske debatten som er intervjuet i boken. Debatten om Norges største forsvarspolitiske investering på mange år ruller dermed videre. I kjente spor.

Påstanden om at en ny flåte med moderne kampfly svekker Norges forsvarsevne, faller på sin egen urimelighet. Det norske luftforsvaret trenger sårt nye kampfly. Per i dag er beholdningen av flyvedyktige F16 så lav at det nærmer seg et kritisk nivå. Da F16 i sin tid ble kjøpt inn, endte man med å kjøpe 74 fly. Få vil i dag hevde at vi skulle kjøpe færre. F35 vil være den grunnleggende kapasiteten i det norske luftforsvaret i flere tiår, og å redusere antallet fly nå vil ikke være noen fremtidsrettet beslutning.

Det er riktig at kostnadene ved å kjøpe nye kampfly er høye. Det er også riktig at en så omfattende investering nødvendigvis vil medføre at det ikke er rom for andre investeringer i Forsvaret. Som forfatterne av «Angrep eller Forsvar» også påpeker, vil driften av den nye kampflyflåten kreve betydelige bevilgninger i mange år. En av de store problemene i norsk forsvarspolitikk de siste årene har vært at man kjøper inn kostbare våpensystemer uten at man har midler til å holde dem i drift senere. Dette må ikke skje med kampflyene.

De nye kampflyene vil gi Norge et topp moderne våpensystem. F35-flyene vil både være et viktig bidrag til den norske forsvarsevnen, og til NATOs samlede forsvar. Flyene kan selvfølgelig også brukes i internasjonale operasjoner sammen med våre allierte. Slik deltagelse er en sentral del av Norges forsvars- og sikkerhetspolitikk. At vi kan levere solide bidrag til NATO styrker vår tilslutning til alliansen som er fullstendig avgjørende for vår sikkerhet. Noen sikkerhetspolitiske drømmere mener at et rent nasjonalt forsvar vil være godt nok til å trygge Norge mot krig og kriser, og at vi kanskje ikke trenger NATO-medlemsskapet eller vårt tette allierte forhold med USA. Slike drømmerier bør ikke tillegges noen vekt når viktige beslutninger skal fattes om hvordan det norske Forsvaret skal se ut i fremtiden.

Mer om

 1. Forsvaret
 2. Nato

Flere artikler

 1. Vil kjøpe seks nye kampfly til 4,3 milliarder kroner

 2. Naivt om kampfly

 3. Ikke utsett satsingen på Forsvaret

 4. Forsvaret må styrkes

 5. Sammen er vi sterke

Fra andre aviser

 1. F-35 kampfly, fregatter og fellesskapets forsvar | Cathrine Sandnes og Ingeborg Eliassen

  Aftenposten
 2. Kampflyene koster 268 milliarder kroner. Nå fryktes det at det ikke er nok piloter til å fly dem.

  Aftenposten
 3. Styrker forsvarsevnen

  Fædrelandsvennen
 4. Luftvern vil koste opp mot ti milliarder kroner

  Bergens Tidende
 5. Statsministeren: Nå får vi en historisk satsing på Forsvaret

  Bergens Tidende
 6. Forsvarssjefen: Situasjonen forverret

  Aftenposten

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder