IKKE DEMP DERE: – Vi må verne om ytringsfriheten og beskytte de modige enkeltstemmene som kjemper denne kampen for oss alle, skriver statsminister Erna Solberg. Foto:Frode Hansen,VG

Debatt

Statsministeren til de modige kvinnene: Ikke demp dere!

Så lenge kvinner ikke vil benytte sin ytringsfrihet av frykt for egen sikkerhet – så har vi ikke likestilling i Norge.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

ERNA SOLBERG, statsminister (H)

VG skrev nylig om Amal Aden som har fått beskjed om å dempe seg . Saken har vakt stort engasjement. VG-kommentator Shazia Sarwar har stilt spørsmål om vi gjør nok for å trygge stemmene til minoritetskvinner. Min beskjed til Amal Aden og andre modige kvinner er: Ikke demp dere!

Ytringsfriheten er blant våre viktigste verdier og gjelder oss alle. Frykt og trusler skal ikke stå til hinder for muligheten til å ytre. Når ytringsfriheten er under press må vi handle for å bevare en av demokratiets bærebjelker.

Dobbelt press

Vi må se de ulike kreftene som jobber mot ytringsfriheten for å bevare den. Terroren i Paris og København viser hvor langt enkelte er villige til å gå for å ramme minoriteter og viktige stemmer. Skal vi redusere faren for terror må vi både forhindre radikalisering og styrke beredskapen. Samtidig har vi andre trusler som rammer enkeltstemmer direkte. Vi ser hvordan grupper og enkeltmenn som ikke tolerer sterke kvinner, etniske og seksuelle minoriteter utvikler et hat mot dem som tør å ytre seg.

Innvandrerkvinner kommer ofte under et dobbelt press. De kan møte hat og trusler fra sine egne miljøer, men også fra ekstreme anti-innvandringsmiljøer.

Derfor trenger vi et mangfold av tiltak. Regjeringen har etablert en handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme, som også inneholder tiltak mot hatytringer.

Etterforskning og beskyttelse

Politiets innsats er styrket. Fra 1. september 2014 ble en eksisterende ungdomsetterforskningsgruppe ved Manglerud politistasjon utvidet til å etterforske alle hatkriminalitetssaker i Oslo politidistrikt. De skal bygge spesialisert kunnskap og kompetanse om slik kriminalitet.

Jeg oppfordrer alle som opplever hatytringer og hatkriminalitet til å anmelde. Det gir politiet bedre oversikt over hvem som rammes, og det gir en bedre mulighet til å stanse noe av det.

Jeg kjenner ikke dialogen mellom politiet og Amal Aden. Men politiet har et ansvar for å formidle sammenhengen mellom ytringer og trusler. Som politikere skal vi slå fast retten til ytringsfrihet for alle, mens politiet må sørge for sikkerhet rundt henne og andre for at de skal kunne fortsette å delta i samfunnsdebatten.

Forebygging

Mange hatytringer har sitt opphav på internett. Kripos har derfor nedsatt en egen gruppe som skal se på hatytringer og hatkriminalitet på nett.

Vi skal forebygge diskriminering, trakassering og hatefulle ytringer på internett ved at det legges til rette for sosiale møteplasser og informasjonsarbeid som skal støtte ungdom og grupper i samfunnet som utsettes for trakassering og diskriminering på internett. I regi av Wergeland-senteret igang­settes det nå et prosjekt som har som målsetting å forebygge hatretorikk samt diskriminerende og udemokratiske holdninger på nett.

Vi skal øke kunnskapen om hvordan vi motvirker uønskede opplevelser på internett. Videre styrkes arbeidet mot hatytringer og radikalisering på internett gjennom Medietilsynets Trygg Bruk-senter.

En dynamisk handlingsplan

Handlingsplanen mot radikalisering og voldelig ekstremisme inneholder mange tiltak, men jeg har vært tydelig på at den er dynamisk. I november avholdt regjeringen en rundbordskonferanse om hatytringer. Et av forslagene fra Likestillings- og diskrimineringsombudet er en handlingsplan mot hatytringer og hatkriminalitet. Det er en anbefaling vi nå diskuterer. Gode forslag til nye tiltak skal alltid vurderes.

Vi må verne om ytringsfriheten og beskytte de modige enkeltstemmene som kjemper denne kampen for oss alle.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder