TRUMPS BYGG: President Donald Trum viser frem prototype på en mur han ønsker mot grensen til Mexico. Foto: Kevin Lamarque / REUTERS

Leder

Mur uten støtte

President Donald Trump varsler at han vil erklære unntakstilstand for å bygge en grensemur mot Mexico. Han påstår at situasjonen på grensen utgjør en humanitær krise og en trussel mot nasjonal sikkerhet.

Flere av Trumps forgjengere har gjort det samme, i forbindelse med naturkatastrofer eller terrorangrep. Som regel er det ikke politisk omstridt. I en virkelig nasjonal krise er det bred støtte for at en president bør bruke de virkemidler han rår over etter konstitusjonen. Men en president må ikke misbruke muligheten til å erklære unntakstilstand i et politisk spill for å få gjennomført et valgkampløfte.

les også

Her er smuglertunnelene: – Trumps mur fungerer ikke. Den er bare et symbol.

Maktfordelingen tilsier at de folkevalgte i Kongressen foretar økonomiske prioriteringer og vedtar statsbudsjett. Årsaken til at Trump erklærer unntakstilstand er at det ikke er flertall i Kongressen for å bruke minst 50 milliarder kroner på Mexico-muren. I budsjettarbeidet ble republikanere og demokrater enige om å bevilge 15 milliarder kroner for å sikre grensen, noe Trump mener er utilstrekkelig.

les også

Trump vil erklære unntakstilstand for å få Mexico-muren: – Ingen kan stoppe ham umiddelbart

Representerer situasjonen ved grensen en nasjonal krise? Langt færre tar seg ulovlig inn i landet enn for noen år siden. ifølge amerikanske immigrasjonsmyndigheter. I fjor ble 396 579 illegale innvandrere pågrepet. I 2000 var antallet 1,6 millioner og året etter 1,3 millioner. De langt fleste kommer for å søke arbeid. Noen av dem ble ansatt ved Trumps hoteller og golfanlegg. Noe av den humanitær krisen skyldes administrasjonens linje med å skille barn fra foreldre.

les også

Trump om ny avtale: – Jeg er ikke fornøyd

Striden om Trumps mur handler om politisk uenighet og ulike økonomiske prioriteringer. Presidenten har drevet krisemaksimering for å innfri et valgløfte. Når han ikke lykkes, erklærer han unntakstilstand. Det er lett å forstå at mange ledende partifeller har advart Trump mot å gjøre dette. De frykter for at det kan sette en uheldig presedens. I fremtiden kan en demokratisk president bruke Trumps metode som rettesnor for å gjennomføre tiltak republikanerne er sterkt imot og som ikke har flertall i Kongressen.

Trump garanterte at Mexico ville betale for muren, noe som aldri vil skje. Trumps krav om penger til muren førte til at landet i 35 dager sto uten et budsjett, og at statsapparatet delvis ble stengt. Amerikanerne har allerede betalt en altfor høy pris for Trumps mur.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder