Foto: TEGNING: ROAR HAGEN

Leder

VG mener: Det må skytes ulv!

Ved Ragnarok vil himmelen revne og ulvene sluker sol og måne. Da har Fenrisulven slitt seg fra lenken Gleipne og fortært Odin i ett jafs.

Skal man tro demonstrerende rovdyrmotstandere er vi i dette øyeblikk på tampen av Fimbulvinteren før verdenstreet brenner og alt forgår. Endetidstegnet er regjeringens vedtak om kun å skyte 29 av 43 dødsmerkede ulver.

Akkurat så karikert som dette er den pågående ulvedebatten. Viljen til å misforstå er så overveldende at valget av realitetsoppfatning står mellom to like forvrengte syn: Ifølge det ene er den norske ulvens eksistens selve forutsetningen for alt biologisk liv. Ifølge den andre er ulvens eksistens selve trusselen mot alt liv, i hvert fall på bygdene.

les også

Erna Solberg svarer ulve-motstanderne: – Denne regjeringen skyter ulv

Ulven er symbolsak for naturverninteressene fordi det er en art som kan komme til å utryddes dersom den ikke underlegges særskilt beskyttelse. For rovviltbekjemperne symboliserer ulven et sentralisert beslutningssystem fremmedgjort fra en virkelighet hvor rovdyr følger sine instinkter og spiser beitende sau.

Vi mener ulv, bjørn, gaupe og jerv har en rettmessig plass i vår fauna. Rovdyr er viktige elementer i økobalansen, og må sikres i form av et lovverk som hindrer vilkårlig jakt og utryddelse. Det samme gjelder beitende husdyr som også har krav på vern. Det er krevende å opprettholde begge deler, men ikke umulig

les også

Ulv! Ulv!

Derfor har norske myndigheter vedtatt en plan som ivaretar behovet for rovdyr på et bærekraftig nivå, samtidig som at beitenæringen og interessene til folk som faktisk bor i rovdyrutsatte områder hensyntas. Planen kalles rovdyrforliket, og fikk tverrpolitisk tilslutning i Stortinget i 2011. Livskvalitet handler om mer enn samvittigheten til urbane naturvernere. Det handler også om at bygdefolk med ulv i nærmeste skogholt skal kunne oppleve trygghet for sine barn, bikkjer og husdyr.

les også

Miljøeliten overkjører folket

Pluss content

Det begge parter i denne parodisk polariserte striden tydeligvis sliter med å ta inn over seg, er at all naturforvaltning, også av vilt og rovvilt, handler om regulering. Det betyr bestandsmål, og det betyr avskytning når antallet dyr innenfor arten blir for stor. Enten det gjelder elg, rådyr, jerv eller ulv foreligger det faglig vurderte bestandsmål som avgjør hvor mange dyr det er nødvendig å ta ut innenfor definerte geografiske områder.

les også

Ulveuforliket

Regjeringen kan kritiseres for ikke å lytte til rovviltnemndene, etter først å ha etterspurt faglig råd om beskatning av ulvestammen, og blitt anbefalt å ta ut 43 dyr. Samtidig sier departementet at flere enn 29 ulver kan skytes dersom særlige grunner tilsier det. Regjeringens vurdering er god. Den tar hensyn til akuttbehovet for å holde bestandsmålet nede, samtidig som at det ikke avlives flere dyr enn at nivået er bærekraftig. Ulven må både beskytes og beskyttes.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder