Bondens marked

Jordbruksoppgjøret er et lite stykke Norge det er verdt å ta vare på. Ikke minst for at vi som går i butikken, ikke skal bli flådd.

Det meste i norsk politikk er snevert for de fleste. Et kjennetegn ved vår tid er hvor langt det som regel er fra politikken til folks hverdagsliv.